Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 153 Next »

Att komma igång med BRP

Ordlista
Driftsättning av autogiro
Förberedelser av Strålfors betalkortslösning
Debitech
Checklistor
Utbildningsplan
Nyheter
Snabbtangenter

Kundhantering

Att lägga till en person
Att lägga till en organisation
Sökning
Kundkortets delar
kortanpassning
Anpassning av personlistan
Roller och rättigheter
Import och export av kunder
marknadsaktiviteter
Egendefinierade fält

Resurser och vyer

Scheman
Resurstyper
Kapacitetstyper
kompetensgrupper
resurser
vyer

Produkter

Produktgrupper
Avdelningar
Prislistor
Generella inställningar för en produkt
Pris
Varuprodukt
Lagervaruprodukt
Lager
Tjänsteprodukt
kontrakt

Bokning

Att navigera i bokningsvyn
Boka en tjänst eller vara
Boka ett paket eller varupaket
Paketbokning
Möblering

Fakturering

Fakturering
Attestering
Kreditering
Fakturajournaler
Inbetalningsjournaler

Paket

Paketprodukt

Abonnemang

Ett abonnemang ger nyttjaren vissa rättigheter under en begränsad tid. Ett abonnemang kan vara tidsbundet eller löpande.

Abonnemangsprodukt
Abonnemangslista
Ändring av abonnemangspris
Att sälja ett abonnemang
Frysning av abonnemang
Byte av abonnemang
Debitering av abonnemang
Autogiromedgivande
Abonnemang, vanliga frågor

Gruppaktiviteter

Gruppaktivitetsprodukt
Planera gruppaktivitet
deltagare gruppaktivitet

Arrangemang

Arrangemangsprodukt
Arrangemangslistan
Planera arrangemang
deltagare på arrangemang
Arrangemangsbokning via internet

Entré 

Entréprodukt

Värdekort 

Värdekortsprodukt
rabatterade värdekort

Presentkort
Klippkort
Klippkort med entréer
Klippkort för efterfakturering av organisation

Ekonomi

Affärsenheter
Kontoplan
Dimensioner
Betalsätt
Autogiro
Periodisering av abonnemang
Konteringsexempel
Export av fakturaunderlag
Export av verifikat som SIE-filer
Fakturajournaler och inbetalningsjournaler

Statistik

Besök, Inpasseringar per person
Abonnemangsstatistik

Beläggningsgrad
Beläggningsgrad per veckodag
Försäljningsprognos
Marknadsaktiviteter
Start / Slut
Åldersfördelning
Åldersfördelning bidrag
Besök
Försäljning per organisation
Försäljning per person
Försäljning per produkt
Försäljning per produktgrupp
Abonnemang
Gruppaktiviteter
Tjäntebokningar per bokare
Tjänstebokningar per resurs
Bokningstilfällen per veckodag
Avbokningar per resurs

Planeringslistor

Bokning > Planeringslistor

En planeringslista visar bokningar under ett tidsperiod. Du kan välja att filtrera bokningarna efter resurs för att skapa ett schema för en anställd eller för en lokal, eller på avdelning. Normalt visas alla bokningar kronologiskt, men du kan också välja att gruppera bokningar som tillhör samma beställning.

Endast bokningar som hör till den aktuella affärsenheten visas.

Kassa

Kassa
Återköp
Kundkonto
Betala faktura i kassan
Betalkortsköp
Kasssaremsa, kvittokopia och återköp från kassaremsa
Kassarapporter 

Inpassering

Inpasseringsfönstret visas genom att du trycker F4 på tangentbordet. 

Inpassering

Rapportmallar

Inställning av rapportmallar

Internetbokning 

Inställning av internetbokning beskriver hur du kan påverka vad kunden kan göra genom internetbokningen.
Anpassning av internetbokningens färger och layout
Schema på internet

SMS

Om du har en SMS-leverantör kan du skicka SMS direkt till en kund från kundkortet, till flera kunder från en personlista, eller som en automatisk påminnelse innan en tjänst eller gruppaktivitet ska börja. Läs mer på SMS.

Installation

Kringutrustning

Övrigt

Lösa frågor

Denna manual byggs ut kontinuerligt. Saknar du någonting här kanske du kan hitta informationen i vår gamla manual.

  • No labels