Child pages
  • Medlemsrapport för datumintervall
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Statistik > Medlemsrapport för datumintervall

Tar ut statistik över antal ingående, frysta, nya, avslutade och utgående medlemmar för det valda datumintervallet. Alla produkter av typen abonnemang där "Ger medlemskap" är kryssad räknas med i denna rapport, se Medlemskap för mer information.

Sökkriterier

Förklaring

Datumintervall

Ange det datumintervall som ni vill ska avspegla medlemsstatistiken.

Abonnemang som startar samma dag som i intervallet vald start eller slutdag betraktas som nya.

För avslutade abonnemang gäller att abonnemangets slutdag är innan intervallets start.

Anläggning

Resultatet visar de abonnemang som är kopplade till vald anläggning

Max antal dagar mellan abonnemang

Används om ni tillåter att abonnemang för medlemskap ska betraktas som oavbrutet om kunden tecknar ett nytt abonnemang inom ett visst antal dagar. Ange hur många dagar efter att det aktiva abonnemanget går ut som ett nytt abonnemang måste tecknas för att medlemskapet ska betraktas som oavbrutet.
Exempel:
Siffran 10 anges i fältet
Ett abonnemang som den 15:e januari inte längre kommer att vara aktivt betraktas som oavbrutet om kunden tecknar ett nytt abonnemang senast 10 dagar efter att det gamla abonnemanget går ut, d.v.s. innan den 25:e januari

Resultat

Resultat

Förklaring

Ingående (ej frysta)

Antal aktiva abonnemang som ger medlemskap. Ett abonnemang betraktas som aktivt från startdatum till det högsta av debiterat till och bundet till. Abonnemanget betraktas också som aktivt om förnya automatiskt är ikryssat.

Frysta

Antal frysta abonnemang som ger medlemskap

Nya

Antal abonnemang som ger medlemskap och som debiterats för första gången

Avslutade

Antal abonnemang som ger medlemskap och där datum för debiterat till och bundet till har passerats under perioden

UtgåendeVisar differensen enligt följande: Ingående + (Nya - Avslutade)

Vill man se vilka personer som är medräknade i en siffra kan man dubbelklicka på den för att få ut en personlista.

 

OBS! 

Antalet på avslutade, frysta, avslutade medlemskap kan skilja sig mot siffran som visas för de personer som är medräknade.

Detta beror på att samma person kan ha flera abonnemang vilka ger medlemskap som startats och avslutats i intervallet men "max antal dagar mellan abonnemang" är mindre än glappet mellan abonnemangen.

Exempel:

Personen medräknas exempelvis två gånger för nya medlemskap i resultatet, men visas i listan vid dubbelklick endast som en person i det totala antalet. Det vill säga det ser ut som att en person fattas när man listar personer.

  • No labels