Child pages
  • Dataskyddsreformen GDPR
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Current »

Den här sidan kommer röra Dataskyddsförordningen som kommer träda i kraft 25:e maj 2018.

Vi kommer uppdatera denna sidan löpande med information.

Personuppgiftsansvarig

Ni som vår (BRPs) kund räknas som personuppgiftsansvarig. 

Personuppgiftsbiträde

BRP kommer efter att ett personuppgiftsbiträdesavtal signerats räknas som ert personuppgiftsbiträde, detta måste göras då vi under support har samma tillgång som ni har till personuppgifter. 

 

  • No labels