Child pages
 • Arrangemang med deltagarimport, färdighet och statistik
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

I BRP finns det from version 2017.0104 möjlighet att hantera arrangemang på ett storskaligt sätt genom att med hjälp av fil importera och boka in stora antal deltagare olika arrangemang samtidigt. Deltagarna blir därmed också inbokade på tillhörande gruppaktiviteter/tjänster. Utöver det han man möjlighet att registrera deltagarnas progression enligt valfri skala samt få statistikunderlag på progressionen över tid.

1. Skapa och planer arrangemang och gruppaktiviteter

 • Arrangemanget skapas enligt dokumentationen Planera arrangemang
 • Alla gruppaktiviteter måste vara av typen tillägg till arrangemang samt importeras från arrangemangets beställning genom knappen "Från beställningen". Se mer info om tillägg på Tillägg till arrangemang

 

2. Importera och boka in deltagarna på arrangemang

Hur man på ett smidigt sätt kan massimportera och boka in deltagare på arrangemang beskrivs här på Importera deltagare

3. Registrera närvaro vid utövningstillfället

Om man bokar in arrangemangstillfällen som gruppaktiviteter har man möjlighet att mha av en surfplatta i BRP Online -> "Gruppaktiviteter" pricka av deltagarnas närvaro under själva gruppaktiviteten. Typiska användningsfallet är att man bokar in skolklass på en simskola och släpper in barnen till simhallen utan att tvinga de går genom vändkors eller grindar men samtidigt vill kunna registrera deras närvaro vid varje simkurstillfälle vid bassängkanten. 

4. Registrera progression

Det finns möjlighet att registrera och se deltagarnas utveckling av färdigheterna vid varje gruppaktivitetstillfälle. Progressionen lagras mha av ett eget fält på person, så för att aktivera progressionsmätning måste följande steg konfigureras:

 1. Definiera ett egendefinierat fält enligt dokumentationen Egendefinierade fält enligt följande:
  • Namn= (tex Progression)
  • Typ = Lista
  • Används på person= Ja
  • Listval= Värden som man kan välja i listan, exempelvis 1, 3, 5, 10 
 2. Be BRP support aktivera inställningen "Visa progressionsfältet på gruppaktivitetsprodukten"
 3. Gå in på den gruppaktivitetsprodukten som ska användas på arrangemanget
  1. Dvs. "Produkt" ->  Gruppaktivitet >  Progression = "Namnet på det egna fältet som definierades i steg 1"
 4. Gå in i BRP Online -> "Gruppaktiviteter" > "Sök gruppaktivitet" >  "Hantera" > Välj ett progressionsvärde som gäller för respektive deltagare

Redovisa statistik för deltagarna progression

Statistikunderlaget för progression utgörs av tre exportmallar:

 1. EventOccasions
 2. EventParticipantsWithProgression
 3. EventParticipantsWithProgressionChange

som ska konfigureras enligt dokumentationen på Samtliga exportmallar dokumenterade


 • No labels