Child pages
  • Dataskyddsreformen GDPR
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Den här sidan kommer röra Dataskyddsförordningen som kommer träda i kraft 25:e maj 2018.

Personuppgiftsansvarig

Ni som vår (BRPs) kund räknas som personuppgiftsansvarig. 

 

Personuppgiftsbiträde

BRP kommer efter att ett personuppgiftsbiträdesavtal signerats räknas som ert personuppgiftsbiträde.

 

  • No labels