Child pages
  • Basuppgifter och pris för produkt
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Produkter > Produkter, "Ny"

Många produktinställningar är specifika per produkttyp, t.ex. har en lagervara ett saldo medan en tjänst har resursbehov. Det finns dock inställningar som är gemensamma för alla produktgrupper och de finns på de tre första flikarna på en produkt:

  • Basuppgifter
  • Pris
  • Mängdrabatt

Basuppgifter

(Klicka på bilden för att få den större)

Basuppgiftsfliken visas för produkter av alla typer. En del fält kan vara inaktiverade för vissa produkttyper. Beroende på vilken produkttyp du valt aktiveras vissa av de andra flikarna i produktkortet. Dessa innehåller information som är tillämpbar för just denna typ av produkt.

Pris

I exemplet nedan finns två priser för produkten. Ett som gäller till slutet av 2011, och ett som gäller därefter.

(Klicka på bilden för att få den större)

Priser kan begränsas till:

  • Kunder som är berättigade till en viss prislista
  • Schema (vissa tider på dagen)
  • Datumintervall
  • Endast internetbokningar (om ni vill ge ett lägre pris om produkten säljs över nätet)

"Tillämpa på befintliga bokningar" innebär att prisändringen även påverkar redan gjorda bokningar som ännu inte debiterats.

Om flera priser är tillämpbara, exempelvis standardpriset, ett pris som kunden är berättigad till genom en prislista, samt ett pris som gäller under ett schema (exempelvis happy hour), kommer det lägsta att användas.

Ändra momsen på en produkt

För att undvika problem vid utskick av bekräftelser eller vid faktureringen bör inte momsen på en produkt ändras så länge som det finns bokningar på produkten. Innan momsen ändras bör alla bokningar på produkten avbokas. Ändra därefter momsgrupp på produkten och gör om bokningarna.

Ett alternativ till att göra avbokningar är att skapa en ny produkt med den nya momsen och sedan gå in på den "gamla" produkten för att manuellt ändra priset. Ändra priset till t.ex. 1 kr och klicka på "Spara". Ändra sedan återigen priset men nu till det korrekta priset. Priset kommer nu i fortsättningen att beräknas med den nya momsen. Förklaringar till uppgifterna på fliken "Pris".