Child pages
 • Benify/Wellnet/Actiway/Söderberg & Partners
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 75 Next »

Info

BRP har möjlighet att ta emot beställningar från Benify/Wellnet/Söderberg & Partners.

Samtliga integrationer är under pilottestning hos några kunder. BRP skickar nyhetsbrev när testerna är klara. (2015-12-15)

Benify/Wellnet/Söderberg & Partners

Benify, Wellnet Actiway och Söderberg & Partners (S&P) är företag som hanterar personalförmåner åt andra arbetsgivare, se http://www.benify.sehttp://www.wellnet.sehttps://www.actiway.se och http://www.soderbergpartners.se/Integrationen med BRP innebär att Benify/Wellnet/Actiway/S&P (nedan kallat Friskvårdsportalen) publicerar produkter* i sina webportaler där arbetsgivarnas personal kan logga in och beställa abonnemang/klippkort.

 *Möjliga produkter är kontantabonnemang (alltså inte AG) och klippkort.

Flöde

 1. Evelina är anställd på Volvo som har avtal med Friskvårdsportalen.
 2. Evelina loggar in på Friskvårdsportalen och kan välja produkter på valfri anläggning i ert BRP.
 3. Evelinas beställning läggs automatiskt in i ert BRP.
 4. Finns hon inte inlagd i BRP skapas ett nytt personkort som kopplas till organisationen Volvo (som även den skapas om den inte finns).
 5. BRP skapar en beställning och en faktura för Evelina med Friskvårdsportalen som mottagare, OCR-nummer förs automatiskt över. Beställningen märks med "Benify", "Wellnet" eller "Sop".
 6. Evelina läggs även i persongrupp benify, wellnet eller sop för att lätt kunna söka fram personer via avancerat urval.
 7. BRP e-postar en orderbekräftelse till Evelina.
 8. Evelina går till anläggningen och hämtar ut medlemskort.
 9. Friskvårdsportalen betalar fakturan med OCR-nummer som referens.
 10. Betalningen registreras i BRP på samma sätt som vanliga fakturainbetalningar.

Att komma igång

 • Ni bestämmer tillsammans med Friskvårdsportalen vilka produkter i ert BRP som ska vara tillgängliga.
 • Friskvårdsportalen behöver Anläggning + id (Kontaktregister > Anläggningar) samt produkt + produktnummer (Produkter > Produkter)
 • Vi måste veta vem som är er kontaktperson hos Friskvårdsportalen.
 • Ni kan bestämma till vilket pris och på vilka anläggningar de olika produkter ska vara tillgängliga.
 • I BRP måste finnas en organisation Benify/Wellnet/SOP
  • Från organisationen hämstas fakturaadress.
  • På denna organisation sätter ni även antal fakturadagar.

OBS! När den automatiska beställningen skapas får produkten det pris ni avtalat med Benify/Wellnet/Actiway/S&P. Vill ni ändra priset måste ni kontakta Flexpay/Wellnet/Actiway/S&P.

Köp då kunden redan har ett befintligt abonnemang

Om kunden redan har ett aktivt abonnemang så kommer beteendet vara samma som vid internetköp. För mer dokumentation om hur detta kan konfigureras, se Abonnemangsmatchning vid försäljning.

 

 

 

 • No labels