Child pages
  • Autogiro 
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Fakturorna följer med de ordinarie autogiro-filerna (dvs vid manuell eller automatisk ag-debitering). De kan alltså ligga och vänta i upp till en månad på att bli skickade.

Användas för att skicka första debiteringen på autogiroabonnemang som en autogirofaktura. Autogiro som distributionsmetod behöver inte vara aktiverat för att detta ska ske.

Att aktiverat denna distributionmetod möjliggör att man även kan välja Autogiro som distributionsmetod på t.ex personer.    

 


  • No labels