Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Här har vi sammanställ de vanligaste frågorna vi får om kundwebben. Hittar du inte ditt svar här hör av sig till vår support så hjälper vi dig.

Generella frågor

Vad kostar det?

 • Om ni redan har vår nuvarande webbokning ingår det i er licens.
 • Ändringen debiteras löpande.
 • För internethandel tillkommer kostnader för betalväxel och inlösenavtal för e-handel. 

Hur ser kundwebben ut?

Vad krävs av oss?

 • Har ni redan vår äldre webbokning krävs ett antal konfigurationsändringar för att komma igång.
 • Ni får hjälp med detta i vårt startpaket. 

Stöder bokningen mobila enheter?

 • Ja, hela kundwebben är mobilanpassad.

Kan vi själva anpassa färger och layout?

 • I vårt startpaket hjälper vi er med design och anpassningar så att webbokningen smälter in med er hemsida.
 • Det är inte möjligt att själv göra ändringar vare sig i css eller html.

Kan vi använda iframe för att inkludera den i vår hemsida?

 • Det är tekniskt möjligt att använda en iframe, men vi rekommenderar det inte och vi gör inte anpassningar för att det ska fungera med iframe.

Kan vi ha kvar den nuvarande webbokningen?

 • Under en övergångstid, men ingen nyutveckling kommer att ske i nuvarande webbokning.

Vi har gjort en egen integration via API, påverkar detta oss?

 • Nej, ni berörs inte. Er webbokning fortsätter fungera precis som förut.

Vi vill använda oss av spårningstjänst (t.ex. Google Analytics). Går det?

 • Denna funktion är ett tillval. Kontakta BRPs säljare genom ett mail till support@brpsystems.se för mer information om hur ni kommer igång.

Går det göra ändringar på Kvitto?

 • Nej

Går det göra ändringar på Beställningsbekräftelse?

 • Det går att lägga till så resurs syns på beställningsbekräftelse om man på produktens resursbehov markerar "Visa automatiskt vald resurs på bokningsbekräftelse"

Frågor om gruppträning

Kan vi ha bilder och beskrivning av passen?

 • På kundwebben kan varje pass ha en beskrivande text. Den skriver ni in i rutan i rutan "Beskrivning" på produkten i BRP.
 • Texten kan skrivas som html och då kan du även länka in bilder. Kontrollera att storleken på bilderna ser okej ut.Frågor om abonnemangsförsäljning

Kan vi sälja alla typer av abonnemang?

 • Ni kan sälja alla typer av abonnemang
  • Kontant
  • Autogiro
  • Återkommande kortbetalning

Kan vi inkludera en startavgift?

 • På produkten kan ni konfigurera obligatoriska tilläggsprodukter så som startavgift eller kortavgift.
 • Ni kan även inkludera valfria merförsäljningsprodukter. (Ska du inte ha en vattenflaska tillsammans med ditt gymkort?)

Kan vi använda elektronisk underskrift i kundwebben?

 • Om använder er av elektronisk underskrift på anläggningen idag så går det även bra att använda på webben.

Vi använder idag Samport för våra betalningar, kan vi fortsätta med det?

 • Ni måste byta betalväxel till Nets, men inlösenavtalet för e-handel kan ni troligtvis använda. Det är upp till er bank.
 • Formulär för betalväxel.

Vad händer om kunden redan har ett abonnemang?

 • No labels