Child pages
 • Webbkategorier
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Webbkategorier används för att gruppera ihop produkter med ett gemensamt namn och beskrivning. Webbkategorier används i den nya kundwebben. Här är några exempel på när där webbkategorier används:

 • Vid försäljning av abonnemang där man vill presentera t.ex. "Silver-abonnemang" och "Guld-abonnemang" i separata listor.
 • Vid visning av gruppaktiviteter där man bara vill presentera spinningpass.

Skapa en webbkategori

För att kunna skapa webbkategorier krävs rättigheten "Produkter - Skapa" på din roll.

 1. Gå till Produkter > Inställningar > Webbkategorier
 2. Klicka på "Ny"
 3. Fyll i "Namn" och "Beskrivning" (och översättningar för dem)
 4. Ange vilken typ av produkter som ska ingå i webbkategorin. En webbkategori kan bara innehålla produkter av en produkttyp.
 5. Välj produkter som ska ingå i webbkategorin
 6. Kryssrutan "Visa" måste kryssas i för att webbkategorin ska bli synlig.
 7. En visningsperiod kan anges om man vill att webbkategorin bara ska vara synlig under en viss period. Kryssrutan "Visa" måste vara ikryssad för att visningsperioden ska användas.
 8. Kryssa i "Framhäv" ifall webbkategorin ska exponeras med en annan färg i kundwebben.
 • No labels