Child pages
  • Schemalagd öppning av dörrar
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kräver version 2016.1602 eller nyare. 

Det finns möjlighet att koppla ett schema till Gantner läsare av typen Gat Access 6xxx. När schemat är öppet står dörren öppen och lyser grön. Utanför schemalagd tid gäller normal inpassering. 

 

Schema kopplingen sätts upp av BRP-support.

  • No labels