Child pages
  • Förenklad inskrivningsstation
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Introduktion

Syftet med förenklade inskrivningsstationen är att ge möjlighet för kunderna att själva registrera sina kunduppgifter med hjälp av personuppslagning via Skatteverkets folkbokföringsregister eller VästFolkets register (om man är berättigat att använda sig av den)

Den förenklade inskrivningsstationen ska inte förväxlas med den befintliga inskrivningsstationen som möjliggör köp av abonnemang utöver kundregistrering medan den förenklade tillhandahåller endast möjlighet att personen med svenskt personnummer kan registrera sina kunduppgifter själva och på det sättet minska belastningen på receptionerna.

Förutsättningen för att få åtkomst till den förenklade inskrivningsstationen är att ni har BRP Online installerat och konfigurerat i er installation.

Access

Direktlänken till inskrivningstationen är

http://<url till brp online>/external/customerRegistration/index?businessunit=<anläggnings ID> 
 Beskrivning
<url till brp online>
Bas URL:en till er BRP Online, samma som inställningen grailsUrl
<anläggnings id>
Unikt anläggnings ID för den anläggningen där inskrivningsstationen ska stå i, ID:t hittas i BRP vanliga klienten

 


Även om man kan direkt komma åt inskrivningstationen är det är rekomenderbart att man konfiguerar upp en genväg på skrivbordet till webbläsaren Chrome i så kallat kiosk läge.

Genom att starta den i kiosk läge öppnas Chrome utan något adressfält eller övriga menyer som gör det enkelt för kunderna att surfa vidare till andra sidor. Dvs Chrome kommer endast vara tillgänglig för inskrivningsstationen.

Skapa en genväg på skrivbordet och starta Chrome i kiosk läge på Windows

  1. Högerklicka någonstanst på skrivbordet och välj "Nytt" -> "Skapa genväg"
  2. Klicka på "Browse" och leta fram chrome applikationen eller mata in sökvägen för hand, standardsökvägen är "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe"
  3. Namge genvägen som till exempel "Inskrivningsstation"
  4. Högerklicka på precis skapade genvägen och välj "Egenskaper"
  5. I inmatningsfältet till höger om "Mål" kompletterar du sökvägen med följande --kiosk "http://<url till brp online>/registration?businessunit=<anläggnings id>" där du ersätter <url till brp online> och <anläggnings id> enligt beskrivningen ovan. Den fullständiga standardsökvägen borde vara C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe  --kiosk "http://<url till brp online>/registration?businessunit=<anläggnings id>"
  6. Klicka på OK
  7. KLART!

Se till att ni INTE har Chrome webbläsaren redan startad när ni klicka på genvägen och därmed startar inskrivningsstation eftersom då kommer inskrivningsstationen startas i en ny flik i befintliga webbläsaren och därmed exponeras adressfältet och kunder får möjlighet att surfa bort från inskrivningsstationen.

 

 

  • No labels