Child pages
  • Central utskrift (21 grams)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Förutsättningar

Användning

  • Fungerar precis som t.ex e-post enligt Fakturadistribution med skillnaden att istället för att fakturan skickas per e-post skickas en fil till 21 grams i Stockholm som skriver ut dem med anläggningens logotyp, kuverterar, frankerar och postar dem till kund.
  • Det är inte tillåtet att skicka samma faktura mer än tre gånger via 21 grams.

Priser

  • Genom volymavtal kan vi leverera denna tjänst till ett mycket konkurrenskraftigt pris enligt tabellen nedan. Försändelser faktureras månadsvis i efterskott.
  • Alla priser är exklusive moms.

  • Försändelse inkluderar kuvert, porto och en utskriven sida.

 

Sverige (SEK)
Försändelse
Extra sida
B-post svartvitt8,000,60
B-post färg8,500,80
A-post svartvitt9,000,60
A-post färg11,500,80

Norge (NOK)

Försändelse
Extra sida
B-post svartvitt9,500,50
B-post färg10,000,90
A-post svartvitt10,500,50
A-post färg11,000,90

  • No labels