Child pages
  • Flytta autogiromedgivanden till annat bolag
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Current »

De kontonummer som BRP sparar är de som användes vid upplägget av autogiromedgivanden. Kunden kan ändra konto genom sin bank utan att anläggningen får veta det. Det är därför viktigt att alla kontonummer uppdateras innan medgivanden läggs upp på nytt med koppling till ett nytt bankgironummer.

  1. Bolag 1 begär ett "Utdrag ur medgivanderegister" från sin bank. Speca att betalarnummer och kontonummer ska ingå samt att utdraget ska levereras som en fil.
  2. BRP uppdaterar alla kontonummer i installationen så att de stämmer med filen
  3. BRP sätter alla medgivanden som "Ej upplagd" och "Lägg upp"
  4. Ändra organisationsnummer och bankgironummer för AG så att det stämmer med bolag 2
  5. Skapa medgivandefil och skicka till banken med den metod som används för bolag 2
  6. Hämta någon dag senare svarsfilen och verifiera att alla medgivanden kunde läggas upp.
  • No labels