Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Grundläggande konfiguration

Gå igenom stegen i listan.

 1. Värdekortsprodukter
  1. Skapa och konfigurera produkter enligt sidan Värdekort
  2. Kryssa i Bokningsbar via Internet för att produkten ska bli synlig i kundwebben.
  3. Inställningar > Inställningar > "Generera slumpvisa nummer på värdekort" måste vara på. Annars går det att gissa sig till värdekortsnummer när man betalar med värdekort.
  4. Beskrivningar i värdekortsprodukter kan presenteras med HTML (se Textformatering).
  5. Det går att sälja värdekort där kunden själv får ange ett belopp. Detta gäller för värdekortsprodukter som har "Typ av värdekort" = "Summa" och saknar pris. I nuläget kan man inte konfigurera ett maxbelopp.
  6. Värdekortet skickas som pdf i ett e-postmeddelande till mottagaren. En rapportmall måste kopplas till värdekortsprodukten för att pdf:en ska skapas. Det krävs även en meddelandemall för e-postmeddelandet.
   1. Gå till Inställningar > Rapportmallar. Kontrollera att mallen "Värdekort i e-post från kundwebben" finns. Skapa annars en ny rapportmall för "Innehållstyp" = "Värdekort" och "Mall" = "valuecard_customerweb.jasper".
   2. Gå till Produkter > Produkter och öppna en produkt av typen Värdekort. Gå sedan till tabben Värdekort och välj den ovan skapade rapportmallen i dropdown-menyn för "Rapportmall för automatisk utskrift". Upprepa denna konfiguration för alla produkter av typen värdekort som du vill automatiskt ska mailas ut till kund efter köp i kundwebben.
   3. Gå till Inställningar > Meddelanden och kontrollera att det finns mallar för typen "Brev vid utskick av värdekort". Skapa annars en nytt meddelande för "Namn" = "Brev vid utskick av värdekort". "Ämnesrad" och "Mall" kommer att användas i e-postens ämnesrad resp. meddelande. "Mall" kan innehålla HTML-taggar.

 2. Webbkategorier
  1. Webbkategorier används för att gruppera värdekort, t.ex. i "Presentkort" och "Klippkort". Ett värdekort kan dock finnas i flera webbkategorier.
  2. Skapa och konfigurera produkter enligt sidan Webbkategorier
  3. Kryssa i Visa för att webbkategorin ska bli synlig i kundwebben.

 3. Betalalternativ
  1. Värdekort måste betalas direkt på internet.

 4. Kvitto
  1. Vid köp av ett värdekort kan ett kvitto skickas till kunden via e-post. Slå på kvitto via e-post med Inställningar > Inställningar > "Skicka kvitto via e-post vid slutfört internetköp"
  2. En kopia på samtliga kvitton som skapas kan skickas till en specifik e-postadress. Den adressen ställs in via Inställningar > Inställningar > "Skicka kvittokopia till"

Extra konfiguration

Det är möjligt att koppla all värdekortsförsäljning genom kundwebben till en specifik anläggning genom systeminställningen "Standardanläggning för kundwebben". Alla intäkter kommer då att gå till den anläggningen, och alla värdekort kommer även att kopplas dit. Notera att värdekorten fortfarande kommer kunna användas på samtliga anläggningar.


 • No labels