Child pages
  • Nyckeltal intäkt per medlem
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Finns under statistik -> Nyckeltal i BRP Online.

Det finns två flikar. 

Flik1 "Medlemsintäkt / medlem":

Intäkter för alla abonnemang som ger medlemskap eller kräver medlemskap för vald period. Intäkten är ex moms.

Flik2: "Intäkt / medlem":

Intäkter under den valda perioden för respektive anläggning. Intäkten är ex moms.

 

Kolumner

Anläggning

Betalande medlemmarIntäkt(Medlems)Intäkt / medlem
Vilken anläggningAntalet betalande medlemmar. Medlemmar som p.g.a. frysning, friperiod eller att abonnemanget har pris 0 kr räknas ej som betalande.Se ovan för respektive flikIntäkt per betalande medlem.

 

Filter

Perioden som statistiken visar bestäms av valen i år och månad. 

Det finns även möjlighet att filtrera på anläggning. Då visas bara de anläggningar som är valda i filtret. Anläggningar som har 0 intäkt under en period visas inte. 

 

Beräkning av nyckeltal

Sker månadsvis på natten tillsammans med Medlemsstatistiken

Begränsningar

Vid byte av abonnemangsprodukt periodiseras inte det nya abonnemanget upp. Kan leda till missvisande siffror då det nya abonnemanget kan ge medlemskap för en kortare eller längre period än det gamla abonnemanget eller vara kopplat till en annan anläggning.

Om en medlem har haft ett abonnemang men det inte är kopplat till medlemmen längre (radering/byte av nyttjare)  kommer den medlemmen och dennes intäkter inte med i statistiken om statistiken räknas om. 

Om en person betalar ett abonnemang som ger medlemskap månaden innan det börjar gälla kommer den betalningen in på flik2 eftersom personen inte är medlem månaden då betalningen gjordes. 

Kända fel

Medlemsintäkt (flik1) beräknas fel vid försäljning av periodiserat abonnemang som ger eller kräver medlemskap. Värdet på abonnemanget samt de periodiserade intäkterna kommer med, detta resulterar i förhöjd intäkt för den månad när abonnemanget såldes. Löst i version 2016.0704. 

 

  • No labels