Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Grundläggande konfiguration

Gå igenom stegen i listan.

 1. Kundtyper
  1. Kundtyper ger kunder olika priser på abonnemang baserat på om de är t.ex. student eller pensionär.
  2. Konfigurera kundtyper i BRP via menyn Kontaktregister > Inställningar > Kundtyp.
  3. Kontrollera inställningarna för åldersgränser (registrering, ungdom).
  4. Kundtyperna "Ordinarie", "Student", "Pensionär" och "Ungdom" finns förskapade och får inte tas bort.
  5. Kryssa i Aktiv för de kundtyper som ska bli synliga i kundwebben.
  6. Om bolaget inte är svenskt. Skriv in giltighetsdatum i inställningen "Giltighetsdatum för kundtyp Student".


Info

Vanligast är att man inte använder kundtyper, se då till att enbart "Ordinarie" är aktiverad.


 1. Abonnemangsprodukter
  1. Skapa och konfigurera produkter enligt sidan Abonnemang
  2. Kryssa i Bokningsbar via Internet för att produkten ska bli synlig i kundwebben.
  3. Lägg till obligatoriska och valbara tilläggsabonnemang till abonnemanget via Produkter > Produkter > Abonnemang > Produkttillägg. (Tilläggsprodukter kommer enbart läggas till automatiskt via API ej i vanliga kassan)
   1. Bokningsbar via Internet måste vara ikryssad på tilläggsprodukten.
   2. De enda produkterna som stöds i dagsläget är Vara, Abonnemang och Värdekort.
  4. Beskrivningar i abonnemangsprodukter kan presenteras med HTML (se Textformatering).

 2. Webbkategorier
  1. Webbkategorier används för att gruppera abonnemang, t.ex. i "Guld-abonnemang" och "Silver-abonnemang". Ett abonnemang kan dock finnas i flera webbkategorier.
  2. Skapa och konfigurera produkter enligt sidan Webbkategorier
  3. Kryssa i Visa för att webbkategorin ska bli synlig i kundwebben.

 3. Autogiro
  1. Aktivera svenskt Autogiro enligt instruktionerna på sidan Autogiro och avtalegiro
  2. Minsta tillåtna ålder för tecknande av Autogiro-abonnemang kan ställas in med Inställningar > Inställningar > Åldersgräns AG (standardvärde 18 år)

 4. AvtaleGiro
  1. Aktivera norskt AvtaleGiro enligt instruktionerna på sidan Autogiro och avtalegiro
  2. Lägg in en beloppsgräns Inställningar > Inställningar > "Beløpsgrense vid registrering av Avtalegiro". Den är som standard 5000 NOK.
  3. Om AvtaleGiro ska kunna skapas från Abonnemangsförsälningen så behöver Inställningar > Inställningar > "Använd elektronisk registrering av AvtaleGiro" sättas till Ja (För mer konfiguration se Online registration of AvtaleGiro). Om inställningen är satt till Nej så kommer man ändå att kunna köpa AvtaleGiro-abonnemang men kunden får själv teckna AvtaleGiro-medgivandet hos sin bank.
   Uppföljningspunkten "Saknar godkänt AvtaleGiro" bör vara påslagen så att kunden får påminnelse-epost ifall den saknar ett giltigt AvtaleGiro-medgivande.
    
 5. Abonnemangsvillkor
  Abonnemangsvillkor visas alltid i abonnemangsförsäljningen. Dock kan man ställa in ifall kunden måste acceptera dem innan köpet slutförs.
  1. Aktivera acceptera abonnemangsvillkor via Inställningar > Inställningar (Internetbokning) > "Använd abonnemangsvillkor"
  2. Skapa eller ändra mallen Inställningar > Meddelanden > "Abonnemangsvillkor" (observera att mallen kan skrivas in med html)

 6. E-signering
  1. Kryssrutan Produkt > Basuppgifter > "Avtal signeras elektroniskt" ska kryssas i för att aktivera e-signering för en abonnemangsprodukt.
  2. Autogiro-medgivanden kommer att behöva signeras elektroniskt ifall kunden har ett abonnemang som kräver e-signering.
  3. Övriga inställningar, se Elektronisk underskrift
    

 7. Betalalternativ
  1. Abonnemang måste betalas direkt på internet.
    
 8. Kvitto
  1. Vid köp av ett abonnemang kan ett kvitto skickas till kunden via e-post. Slå på kvitto via e-post med Inställningar > Inställningar > "Skicka kvitto via e-post vid slutfört internetköp"
  2. En kopia på samtliga kvitton som skapas kan skickas till en specifik e-postadress. Den adressen ställs in via Inställningar > Inställningar > "Skicka kvittokopia till"

Extra konfiguration

 1. Svensk personnummeruppslagning
  1. Kontakta BRP:s support för att aktivera/beställa denna extratjänst.


 • No labels