Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bokning

Bokning av tjänster som t.ex. massage och tennis kan bokas via kundwebben. Bokning kan göras av både befintliga och nya kunder. Om kunden är ny kommer ett konto att skapas samtidigt som tjänsten/tjänsterna bokas. För att boka en tjänst får kunden gå igenom följande steg:

 1. På startsidan visas webbkategorier av typen Tjänst som kunden får välja mellan. Varje webbkategori kan konfigureras att innehålla ett antal tjänsteprodukter.
 2. När kunden valt en webbkategori så visas en sida där webbkategorins tjänsteprodukter presenteras. Kunden kan filtrera visningen av produkter med hjälp av anläggningsfiltret och produktfiltret.
 3. När kunden valt en produkt så visas en sida med lediga tider där tjänsteprodukten kan bokas. Kunden kan välja att boka en eller flera tider innan bokningen slutförs.
 4. Innan kunden kan köpa tjänsten/tjänsterna så måste den fylla i sina personuppgifter. En befintlig kund kan logga in och då fylls dess personuppgifter i.
 5. Om det finns valbara tilläggsprodukter kommer en sida visas där kunden får välja tilläggsprodukter. 
 6. Om tjänsteprodukten är konfigurerad till att kräva ansvarsfriskrivning så kommer en sida visas för kunden där denne då måste acceptera ansvarsfriskrivningen och fylla i eventuellt begärda uppgifter.
 7. Innan bokningen slutförs visas en sida där kunden kan bekräfta vilka tjänster som kommer att bokas. Om kunden inte accepterat bokningsvillkoren tidigare så måste den göra det här. Om bokningen innebär en kostnad så kommer kunden att få betala för den innan kvittot eller beställningsbekräftelsen visas. Kunden kan välja hur beställningen ska betalas (se Betalalternativ). Om inställningen "Lämna meddelande på beställning" är satt, kommer kunden ha möjlighet att även skriva en personlig kommentar som visas på beställningen i systemet.
 8. Ett kvitto och en beställningsbekräftelse kommer att skickas ut till kunden.
  1. Om önskvärt så kan en QR-kod läggas till i slutet av beställningsbekräftelsen. Detta gör det möjligt att snabbt öppna upp beställningen i kassan när kunden visar upp beställningsbekräftelsen.

Avbokning

Det finns även möjlighet att tillåta kunden att avboka sina bokade tjänster via Mina Sidor, under Bokningar. 

Scenarion baserat på aktuella inställningar.

Tillåt avbokning av tjänstTillåt avbokning av debiterade tjänsterUtfall
AvAvTillåter inte avbokning av odebiterade eller debiterade tjänster
AvTillåter inte avbokning av debiterade tjänster
Tillåter avbokning av odebiterade och debiterade tjänster. Debiterade tjänster krediteras dock inte via kundwebben.


OBS! I dagsläget kan inte en eventuell återbetalning ske via kundwebben. Försök att avboka en debiterad tjänst kommer att resultera i att kunden blir informerad via en popup som säger att återbetalning ej är möjlig, men kunden kan fortfarande gå vidare med avbokningen om denne så önskar. Skulle kunden vilja krediteras, får denne då antingen ringa eller besöka anläggningen för att slutföra avbokningen.

En avbokning kan endast ske på tjänster som ej har påbörjats, därefter appliceras också eventuellt uppsatta avbokningsregler.

Tjänsteprodukt med rättighet

En tjänsteprodukt som kräver en viss rättighet för att få bokas (se Bokningsrättigheter) visas endast då kunden är inloggad och har abonnemang eller värdkort som ger den rättigheten.

Tjänsteprodukt med kapacitet

Resurser med kapacitet kan användas i kundwebben (se Kapacitetstyper). Kvarvarande kapacitet visas som "x lediga" på sidan där lediga tider presenteras. Följande begränsningar finns:

 • Det får bara förekomma ett resursbehov på tjänsteprodukten för att kapaciteten ska visas korrekt.
 • Kapacitetsfältet på resursbehovet måste vara tomt

Tjänsteprodukt med tilläggsprodukter

Obligatoriska tilläggsprodukter läggs automatiskt till i beställningen när kunden bokar en tjänst. Obligatoriska tilläggsprodukter blir alltid 1 st. Vid valbara tilläggsprodukter får kunden välja antal själv.
Det som är viktigt är att produkten är av typen vara och har bokningsbar via internet ikryssad.

Sedan väljer ni in varan på produkttillägg under Tjänst fliken på tjänsteprodukten.
Där kan ni välja om produkten ska vara Valbar, Valbar förvald eller obligatorisk. 

Begränsningar

 • Enbart tjänsteprodukter med resursbehov som har Fix längd kan bokas i kundwebben.
 • Flera tider för en tjänsteprodukt kan bokas vid ett och samma köp. Tider för olika tjänsteprodukter eller olika anläggningar kan dock inte bokas vid ett och samma köp.
 • Kunden får ange resurs för max ett resursbehov. Om det finns flera resursbehov som är valbara via internet så kommer BRP att välja de andra resurserna.

Direktlänk till tjänstebokningar

Med en direktlänk kan tjänstebokningar visas för en förvald tjänstebokning och anläggning. Ett vanligt användningsområde är då anläggningen på sin hemsida vill lägga in en länk till kundwebben med bokning av en visst tjänstebokning.
Ni kan själva generera direktlänkar med hjälp av https://kunden.brponline.se/#/reflink/generate  


 • No labels