Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Beskrivning

På startsidan kan man välja att köpa ett värdekort. Värdekortsförsäljning kan användas av befintliga kunder men även av anonyma köpare. Om köparen är kund och köper till sig själv kommer värdekortet att kopplas till kunden. I annat fall kommer inte värdekortet kopplas till någon kund. Värdekortet skickas ut via e-post till mottagaren. Värdekort måste betalas direkt på kundwebben (se Betalningsalternativ).

Vid värdekortsförsäljning kan följande funktioner och tjänster behöva konfigureras:

  • Kortbetalning

Medlemskap

Ett värdekort kan kräva medlemskap i företaget/föreningen för att få nyttjas. Vid köp av ett sådant värdkort kommer kunden att informeras om att ett medlemskap måste tecknas när kunden kommer till receptionen. Informationstexten som visas ligger som en meddelandemall med titeln Text vid krav på medlemskap, och går därmed att ändras fritt.

Rekommenderade flöden

Exempel på hur vi rekommenderar användning. 

Exempel 1:

Adam köper ett 10-klippkort på webben till Lisa.

  • Lisa tar sin PDF med värdekortsnummer som hon fått på mejl och går ner till anläggningen
  • Anläggningen ska ge Lisa ett GAT-kort.
  • Personalen slår då upp värdekortsnummret som står på PDF:en 
  • Slår in ett kortnummer i fältet Kort på värdekortet
  • Gör en dragning från kortet (om Lisa vill passera in)
  • Ger Lisa kortet.

Direktlänk till värdekortsförsäljning

Med en direktlänk kan värdekortsförsäljningen visas för en förvald värdekortskategori eller värdekortsprodukt. Ett vanligt användningsområde är då att anläggningen på sin hemsida vill lägga in en länk till kundwebben med försäljning av ett visst värdekort.
Ni kan själva generera direktlänkar med hjälp av https://kunden.brponline.se/#/reflink/generate

Är systeminställningen "Standardanläggning för kundwebben" angiven, så kommer denna anläggning vara förvald i generatorn som ett filter för valbara produkter och går ej att ändra. Skulle inställningen inte vara angiven, så har man möjlighet att i generatorn välja anläggning, som används för filtrering av värdekortsprodukter. För att man ska få ett urval av värdekortsprodukter måste dels produkten ingå i vald webbkategori och även vara kopplad till vald anläggning.

 

  • No labels