Child pages
 • Månadsavstämning
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 47 Next »

Vid varje månadsslut bör vissa balanskonton stämmas av mellan BRP och bokföringen för att säkerställa att systemen är i fas. De saker som är av intresse att stämma av är:

 

1. Fordringar fakturor

 • Ekonomi > Fakturering > Kundreskontra
 • Sätt datum till den sista i föregående månad, välj "Typ" Alla, Fakturor eller AG-Fakturor, klicka på "Sök"
 • Rapporten kan skrivas ut

2. Fordringar kundkonton

 • Ekonomi > Kassa > Kundkonto
 • Sätt datum till den sista i föregående månad, klicka på "Sök"
 • Rapporten kan skrivas ut

3. Skulder värdekort

 • Ekonomi > Kassa > Värdekort
 • Välj ett konto, klicka i "Visa även utgångna"
 • Sätt datum till den sista i föregående månad, klicka på "Sök"
 • Notera skulden eller skriv ut rapport
 • Observera att i skulden för värdekort där moms ingår så behöver momsdelen räknas av från skuldbeloppet i BRP eftersom den skulden visas inkl moms

4. Skulder periodisering av abonnemang

 • Ekonomi > Periodisering > "Periodiseringsskuld per datum"
 • Sätt datum till den sista i föregående månad, klicka på "Sök"
 • Rapporten kan skrivas ut

5. Kassarapport för hela månaden

 • Ekonomi > Kassa > Kassarapporter
 • Välj hela föregående månad
 • Rapporten kan skrivas ut

6. Lagersaldon

 • Ekonomi > Lager > Lagersaldon
 • Välj lager
 • Välj den sista i föregående månad
 • Rapporten kan skrivas ut

7. Vid differens:

Statistik > Verifkatsammanställning. Resultatet ger samtlig kontering och inte bara sådant som finns på skapade verifikat. Om ett saldo här inte stämmer överens med Ekonomi - Bokföring - Kontorader är det per definition något som inte är journalfört. Gå då genom Månadsrutiner
Ekonomi > Bokföring > Kontorader. Resultatet ger en lista med verifikatskonteringar ur BRP som kan jämföras med huvudboken verifikat för verifikat. Kontoraderna innehåller enbart kontering som finns på Skapade verifikat.
Ekonomi > Bokföring > Kontotransaktioner. Resultatet ger ännu mer detaljerad kontering, innehåller samtlig kontering och inte bara sådant som finns på skapade verifikat.

Om det fortfarande inte stämmer. Skicka ett supportärende till support@brpsystems.se med kontorader för de konton som inte stämmer. Bokföringsdatum och verifikatnamn är att föredra. Om problemet uppkommit en specifik månad ser vi gärna ett utdrag som enbart visar händelser just den månaden och inte ackumulerade saldon.

 • No labels