Child pages
  • Inpassering med tjänstebokning
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Scenario

Bokningen är ett barnkalas. Det är önskvärt att deltagarna och deras föräldrar ska kunna passera in en stund innan kalaset börjar och gå ut en stund efter att det slutat. Antalet personer som ska passera in är okänt. Vissa personer kan behöva gå in och ut flera gånger under kalaset.
Deltagarna kommer inte att räknas i besöksstatistiken. 

Konfiguration

Inställningen "Tidsintervall för bokningsinpassering" sätts till önskad tid före och efter bokningens start- och sluttid som det ska vara möjligt att passera in.

På tjänsteprodukten: ange 'Rättighet för bokningsinpassering' till den inpasseringsrättighet som tjänstebokningen ska ge.

Biljetten/inbjudans QR-/streckkod skall vara "SERVICEBOOKING-XXX" där XXX är bokningens id.

Bokningens id kan hämtas ut via BRP:s API. 

QR-kod och biljett måste skapas externt.

 

 

 

  • No labels