Child pages
  • Export av närvarostöd till ApN 
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funktionen tillgänglig från version 2015.4001

Funktion

ApN är ett system för hantering av närvarostöd på kommunal nivå.

Integrationen exporterar varje månad närvaro till APN. Alla aktiviteter rapporteras till APN som gör urvalet baserat på din kommuns kriterier. Du kan själv se urvalet i Statistik > Närvarostöd med sökparametrarna 0-150 år och minst 0 deltagare och minlängd 0 minuter.

Förutsättningar

Kommunen använder APN. Kontakta er kommun för att verifiera att underlaget kan tas emot genom APN. Här finns en lista på vilka kommuner som är anslutna till APN: http://umea.se/umeakommun/kulturochfritid/foreningar/etjanster/aktivitetskortpanatet.4.4830d5b10bd1651247800011358.html

BRP debiterar för tiden i samband med införandet.

Uppstart

Uppstarten sköts huvudsakligen av BRP:s personal. 


 

  • No labels