Child pages
 • Månadsavstämning
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 40 Next »

Vid varje månadsslut bör vissa balanskonton stämmas av mellan BRP och bokföringen för att säkerställa att systemen är i fas. De saker som är av intresse att stämma av är:

Ekonomi > Bokföring > Kontorader. Resultatet ger en lista med verifikatskonteringar ur BRP som kan jämföras med huvudboken.
Ekonomi > Bokföring > Kontotransaktioner. Resultatet ger ännu mer detaljerad kontering, innehåller samtlig kontering och inte bara sådant som finns på skapade verifikat.
Statistik > Verifkatsammanställning. Resultat innehåller samtlig kontering och inte bara sådant som finns på skapade verifikat. Om ett saldo här inte stämmer överens med Ekonomi - Bokföring - Kontorader är det per definition något som inte är journalfört. Gå då genom Månadsrutiner

1. Fordringar fakturor

 • Ekonomi > Fakturering > Kundreskontra
 • Sätt datum till den sista i föregående månad, välj "Typ" Alla, Fakturor eller AG-Fakturor, klicka på "Sök"
 • Rapporten kan skrivas ut

2. Fordringar kundkonton

 • Ekonomi > Kassa > Kundkonto
 • Sätt datum till den sista i föregående månad, klicka på "Sök"
 • Rapporten kan skrivas ut

3. Skulder värdekort

 • Ekonomi > Kassa > Värdekort
 • Välj ett konto, klicka i "Visa även utgångna"
 • Sätt datum till den sista i föregående månad, klicka på "Sök"
 • Notera skulden eller skriv ut rapport
 • Observera att i skulden för värdekort där moms ingår så behöver momsdelen räknas av från skuldbeloppet i BRP eftersom den skulden visas inkl moms

4. Skulder periodisering av abonnemang

 • Ekonomi > Periodisering > "Periodiseringsskuld per datum"
 • Sätt datum till den sista i föregående månad, klicka på "Sök"
 • Rapporten kan skrivas ut

5. Kassarapport för hela månaden

 • Ekonomi > Kassa > Kassarapporter
 • Välj hela föregående månad
 • Rapporten kan skrivas ut

6. Lagersaldon

 • Ekonomi > Lager > Lagersaldon
 • Välj lager
 • Välj den sista i föregående månad
 • Rapporten kan skrivas ut

 

 • No labels