Child pages
 • Skillnad i medlemsantal mellan BRP Classic/Cloud, BRP Online, samt BRP BI
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

BRP Classic = Statistik > Medlemsrapport

BRP Online = Månatlig attrition

BRP Cloud = Backoffice > Statistik > Medlemsrapport per år

1. Definition av datum för avslutad medlem

 • BRP Classic/Cloud -  Sista dagen medlemmen får träna
 • BRP Online -  Dagen efter den sista dagen1 medlemmen får träna
 • BRP BI -  Dagen efter den sista dagen medlemmen får träna

Definitionen ändrades efter feedback från kunder i samband med attrition blev tillgängligt i BRP Online. Det ses som mer naturligt att medlemmar vars abonnemang löper ut den sista i en månad ska betraktas som medlemmar för den månaden. 

 Exempel 

 • En medlem har ett abonnemang som löper ut den 31/10. 
 • I BRP Classic/Cloud räknas detta som ett avslut i oktober och medlemmen finns inte med i utgående antal för oktober.
 • I BRP Online räknas detta som ett avslut i november (den 1/11) och medlemmen räknas med i utgående balans för oktober.

2. Beräkning av medlemmar

 • BRP Classic/Cloud beräknar dynamiskt från aktuell data vilket gör att utgående balans för ett datum bakåt i tiden kan förändras som resultat av makuleringar av abonnemang / kreditering av fakturor / återköp mm
 • BRP Online sparar en ögonblicksbild vid varje månadsslut. Detta ändras inte oavsett justeringar av abonnemang som sker efteråt
 • BRP BI beräknar dynamiskt från aktuell data

Exempel 

 • Kund A: Abonnemanget skapas 2015-02-24, Startdag sätts dock till 2015-01-05.
 • Medlemsrapporten 2015-02-01 och Månatlig attrition för februari visar båda att det inte finns någon ny kund vid namn "Kund A".
 • Medlemsrapporten 2015-03-01 räknar "Kund A" som ny i januari medan Månatlig attrition räknar "Kund A" som ny i februari (eftersom "Kund A" är medlem i februari men inte var med när statistiken för januari beräknades).
 • Från och med 2015-02-24 och framåt kommer siffrorna att skilja sig åt. 

3. Hantering Frysta abonnemang

 • BRP Classic/Cloud -  Frysta abonnemang ingår inte i beräkning av antal medlemmar
 • BRP Online - Frysta abonnemang ingår i beräkning för "Utgående" medlemmar (De ingår dock inte i siffran för "Utgående betalande")
 • BRP BI - Frysta abonnemang ingår i beräkning av antal medlemmar
 • No labels