Child pages
 • Kontantuttag från växelkassa
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Med kontantuttag avses när man tar pengar ur en kassalåda för att betala kontanta utlägg. Kvitton för utläggen bifogas sedan kassarapporten.

Detta löses i BRP genom att man skapar ett nytt betalsätt som redovisas mot ett eget bokföringskonto, exempelvis 1612 Kassaförskott. När pengar tas ur kassan debiteras detta och kontantkontot krediteras med uttaget belopp. Den som bokför använder sedan de medföljande kvitton som verifikat och bokför kostnaden med 1612 som motkonto som då töms.

Inställningar

 1. Skapa konto "1612 Kassaförskott" el motsvarande under Ekonomi > Inställningar > Konton.
 2. Skapa nytt betalsätt under Ekonomi > Inställningar > Betalsätt. Namnge det förslagsvis "Kontantuttag", peka ut kontot som skapades i punkt 1 och kryssa i "Använd som kassabetalning".

Handhavande

Uttag

 1. Öppna betaldialogen i kassan utan att ha valt några produkter.
 2. Klicka på "Kontantuttag".
 3. Slå in belopp och klicka "OK" i beloppsväljaren.
 4. Samma belopp registreras nu automatiskt som en växelutbetalning, klicka "OK" i betaldialogen för att fastställa aktiviteten.

Återlämnande

Om inte hela uttaget behövdes så kan kontanter återföras enligt följande.

 1. Öppna betaldialogen i kassan utan att ha valt några produkter.
 2. Klicka på "Kontantuttag".
 3. Slå in beloppet som ska återföras, klicka på +/- så att talet blir negativt och klicka "OK" i beloppsväljaren.
 4. Välj sedan kontant som betalsätt, ange beloppet som återförs och klicka på "OK" i beloppsväljaren.
 5. Klicka "OK" i betaldialogen för att fastställa aktiviteten.
 • No labels