Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 46 Next »

BRP:s fakturadistribution kan leverera fakturan till kunden på tre olika sätt.

 • Utskrift till egen skrivare
 • E-post direkt till kund
 • Centralutskrift med kuvertering och frankering
Vid central fakturautskrift skickas fakturorna elektroniskt till företaget 21 grams i Stockholm som skriver ut dem med anläggningens logotyp, kuverterar, frankerar och postar dem till kund. Genom volymavtal kan vi leverera denna tjänst till ett mycket konkurrenskraftigt pris enligt tabellen nedan. Försändelser faktureras månadsvis i efterskott.

Priser

Sverige (SEK)FörsändelseExtra sida
B-post svartvitt8,000,60
B-post färg8,500,80
A-post svartvitt9,000,60
A-post färg9,500,80

Norge (NOK)

FörsändelseExtra sida
B-post svartvitt9,000,50
B-post färg9,500,90
A-post svartvitt10,000,50
A-post färg10,500,90

 

Alla priser är exklusive moms.
Försändelse inkluderar kuvert, porto och en utskriven sida. 

För att aktivera tjänsten se Att komma igång med fakturadistribution

Användning

Skicka fakturor

 1. Gå in under Ekonomi > Fakturering > Fakturor
 2. Markera de fakturor ni vill skicka, klicka på knappen "Skicka". Om den inte visas finns det ingen aktiv distributionsmetod.
  Välj den mall som passar bäst. Vid Central print-leverantör byts mallen ut mot en standardmall med anläggningens logotyp.
 3. Fakturan får nu status "Väntar på att skickas". Det går fortfarande att ångra utskicket (se rubriken "Ångra sändning" längre ner). 
 4. När fakturan är skickad ändras status till "Skickad" och det skrivs i fakturans historik när och till vem fakturan har skickats. (Se Faktura-dialogen > fliken "Historik")   
  Skulle något gå fel med utskicket sätts status på fakturan tillbaka som det var innan den lades upp för fakturadistribution med ett felmeddelande på fakturans historikflik.

Val av distributionsmetod på enskilda kunder och organisationer

För att välja en annan metod än standardmetoden på en kund eller organisation:

 1. Gå in på kundens personkort och välj fliken "Fakturor" respektive fliken "Ekonomi" på organisationskort
 2. Välj önskad distributionsmetod i fältet "Fakturadistribution"
 3. Önskar kunden e-postfakturor till någon annan e-postadress än sin vanliga skrivs den önskade e-postadressen in i fältet "E-postadress (för faktura)"
 4. Prioritet generellt vid skickning av fakturor om inställningen "Koppla faktura till personens organisation" är påslagen är som följer: Organisation, Organisationens fakturareferens, Person.
 5. För att uppdatera vart en faktura ska skickas kan man fritexta på fakturans fält för E-postadress. Om man vill att fakturan ska få en adress enligt ovan prioritet kan man tömma samma fält och klicka på "spara" så plockas adress automatiskt.

Central print-leverantör (21 grams)

Distributionsmetoden "Central print-leverantör (21 grams)" innebär en avgift för varje skickad faktura. Avgiften täcker porto, kuvert och administration och debiteras av BRP. För att kunna använda Central print-leverantör behöver ni ett avtal för detta med BRP Systems.
Den zip-fil som skapas och skickas till brp-filserver innehåller en svefaktura-xml, en pdf och en metadata-fil.

För att välja portoklass (A-, B- eller C-post) ändra "Portoklass" under Inställningar > Inställningar. (Standardvärde: B)
För att välja om utskriften ska vara i färg eller svartvitt ändra "Använd färg vid utskrift via utskriftstjänst" under Inställningar > Inställningar. (Standardvärde: nej)

Ångra sändning

Fakturor som skickas via "E-post" eller "Central print-leverantör" kan ångras om man skulle råka skicka av misstag. Ångra en skickad faktura genom att kreditera den inom 5 minuter eller den tid ni angett i inställningen "Minsta ångertid vid fakturadistribution".

Kopia av skickad faktura

För att få en kopia av varje skickad faktura, aktivera inställningen "Skicka kopia av e-postade fakturor", detta görs av BRP:s support.
Den epost-adress som är satt som "Avsändaradress vid fakturadistrubition via epost" läggs då till som BCC-adress (dold kopia) i mailet.

Det går också att lägga till en adress som BCC som inte är kopplad till avsändaradressen om man använder inställningen "Extra adress för kopia av e-postade fakturor". 

 • No labels