Child pages
 • Kampanjstöd
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Från BRP v25.644

Kampanjstödet underlättar kampanjer och ser automatiskt till att prisförändringar och kampanjperioder hanteras av systemet. Nedan följer exempel på kampanjer:

 • Träna 13 månader betala för 12. (Första månaden blir gratis)
 • Träna till och med 31 augusti för 400 kr därefter 300 kr i ett år sedan ordinarie pris 500 kr
 • Träna billigare i ett år därefter ordinarie pris
 • Detta gäller oavsett om abonnemanget köps i kassan, i webbokningen eller via API.
  • Webbokningen och API kan i dagsläget endast presentera enklare kampanjer

Driftsättning

 • Systemet måste ha en schemaläggare driftsatt. Om ni är osäkra på om ni har det, kontakta BRP Support.

 • Använd en avtalsmall med kampanjstöd (för närvarande subscription_contract4_html_campaign.jasper)

Begränsningar

Man kan inte byta ett befintligt abonnemang till ett kampanjabonnemang.

Handhavande

Konfigurera kampanjprodukt

Alla produktinställningar för en kampanj ligger samlade i nedre högra hörnet på fliken "Abonnemang" på produkten.

Ny produkt och pris efter prisgaranti: Välj det abonnemang som du vill ska träda i kraft efter att kampanjperioden/priset inte ska gälla längre. Efter att prisgarantidatumet på abonnemanget passerat kommer abonnemanget att övergå till denna produkt. Priset på abonnemanget kommer att uppdateras enligt nya produktens prislistor.Försäljningsperiod: Den period under vilken kampanjen är aktuell. Utanför den här perioden går produkten inte att sälja och syns inte heller i produktmenyn i kassan. Denna inställning är obligatorisk. Finns inte denna fungerar inte kampanj funktionen. 

Inledande kampanjpris: Sätt det pris som du vill ska gälla under den valda kampanjperioden. Välj: per debiteringsintervall, så om kampanjlängden är 2 månader och debiteringsintervallet på produkten är en månad kommer kampanjpriset*2 debiteras för kampanj-delen av försäljningen. Om inställningen är: För hela kampanjprisperioden kommer abonnemanget bli debiterat summan under de datumen som du satt som försäljningsperiod. Inställningen är inte obligatorisk. 

Inledande kampanjlängd: Anges antingen som ett t.om.-datum eller antal dagar/månader. Med detta styr du hur länge kampanj priset ska gälla. När kampanjlängden löpt ut kommer abonnemanget debiteras efter gällande prislista (inställningen; Ny produkt och pris efter prisgaranti) 

Ex 1: Om du har ett abonnemang som du vill sälja under en fast period, ex Jan-feb och kampanjen endast ska gälla under den perioden ska du ha inställningarna: Ny produkt och pris efter prisgaranti: Välj det abonnemang som du vill att abonnemanget ska växla till efter att kampanjperioden är slut. Försäljningsperiod: sätt mellan vilka datum du vill att kampanjen ska gälla ex: 2015-01-01 - 2015-02-29. Inledande kampanjpris: Sätt det pris du vill ha under kampanjen och välj om du vill ha för hela kampanjperioden eller per debiteringsintervall. 

Ex 2: Om man har ett abonnemang som man vill att det alltid ska vara exempelvis 2 fria månader i starten kan man sätta inställningarna: Försäljningsperiod: Sätt långt spann, dvs ex 2015-01-01 - 2032-01-01. Sätt 0:- som inledande kampanjpris och sätt per debiteringsintervall. Sätt också inställningen 2 månader i inledande kampanjlängd. 

Försäljning och debitering

Uppläggning av kampanjabonnemang sker på samma sätt som ordinarie abonnemang. Den stora skillnaden är hur abonnemangets första debitering ser ut. Observera att man måste debitera abonnemanget vid uppläggning för att kampanjfunktionen ska fungera som förväntat.

 • Alla justeringar läggs in som avvikelser och frysningar. Därför är det lätt att direkt utläsa hur abonnemanget kommer att debiteras.
 • Debiteringsplanen för abonnemanget är alltid uppdaterad.

 

ScenarioUtfall
Förbetalt abonnemangDebiteras i två delar: Kampanjdelen debiterar hela kampanjlängden med kampanjpriset, därefter en vanlig debitering till ordinarie pris till och med bindningstidens slut.
Autogiro, kampanjlängd längre än nästa till autogirokörningEndast kampanjlängden debiteras. När autogirodragningarna startar kommer de att fungera som vanligt.
Autogiro, kampanjlängd kortare än till nästa autogirokörningKampanjlängden och första debiteringsintervallet på ordinarie pris debiteras.

Avvikelser och kampanj

 • Eftersom det inledande kampanjpriset för den inledande kampanjlängden läggs in som en avvikelse kan man inte lägga in andra avvikelser under den perioden.
 • Prisgarantilängden påverkas inte av avvikelser (förutom just kampanj), så om man t.ex fryser ett kampanjabonnemang så kommer produkten fortfarande bytas samma datum.

 

 • No labels