Child pages
  • Förbereda, rapportera och låsa tid
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 10 Next »

Flöden för olika anställningsformer

 

Det finns två typer av registrerade tider som visas i BRP Online:

  1. Tid från tjänstebokning eller gruppaktivitetsbokning i BRPs klassiska klient. Denna visas i BRP Online, men kan endast ändras i den klassiska klienten.
  2. Tid som registrerats manuellt i BRP Online. Denna kan bara hanteras i BRP Online.

 

Månadslön, närvaro från tidstämpling

Månadslön + bokningar, närvaro från tidstämpling

Månadslön + bokningar, närvaro från arbetspass

Månadslön, närvaro från bokningar

Timlön, bokningar 

Timlön, arbetspass + bokningar

  • No labels