Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 52 Next »

Förutsättningar

Apple kräver att appen publiceras i ert namn. Detta kräver att ni öppnar ett utvecklarkonto hos Apple,
till en kostnad av $99 per år. BRP hjälper er med ansökan av utvecklarkonto. Denna process tar mellan en och några veckor.

Google har inte dessa krav och därför publicerar vi på Google Play under BRP:s konto.

Anpassning appar

Android- och iPhoneapparna är identiska vad gäller funktion. Appen har fyra sidor:

 • Boka
 • Mina bokningar
 • Info
 • Inställningar

Appen kan ges ett utseende som går i linje med er grafiska profil, följande element är anpassningsbara:

 • Programikonen som visas på telefonens hemskärm, samt i övre vänstra hörnet.
 • Text, färger och utseende på info-sidan, detta ändras i BRP se Infosidor i mobilapp.

Skärmdumpar

Här följer en genomgång av appens fyra sidor.

Boka

Detta är huvudbilden som visas varje gång appen startas.
Den övre menyn "Anläggning" visa de olika anläggningarna. Den visas enbart om ert BRP innehåller mer än en anläggning.
Den undre menyn "Kategori" visas endast om ni använder möjligheten att filtrera gruppaktiviteter på produktgrupp i BRP. Detta visas då även i webbokningen.

Android

iPhone

Meny (Android)

För Android visas den undre menyn vid tryck på telefonens Meny-knapp.
Motsvarande navigationsfält visas alltid på iPhone.

Mina bokningar

Visar de gruppaktiviteter som man är bokad på eller står på reservplats till.

Android

iPhone

Info

En sida med information, en informationssida per anläggning. Denna text ändras direkt i BRP och kan innehålla html. Sidan är scrollbar. (I BRP Inställningar > Meddelanden > Infosida i mobilapplikation)

Android

iPhone

Inställningar

Här ställer kunden in sina inloggningsuppgifter. Detta är samma uppgifter som används för inloggning till internetbokningen. Första gången man startar appen visas denna sida. Efter det behöver kunden aldrig logga in igen.

Android

iPhone

Färger

Tänk på att användaren är van vid att rött betyder stopp, grönt okej och gult något mellanting. Använd inte färgkombinationer som går tvärs emot vad användaren förväntar sig.
Färgerna är uttryckta i hexkod.
#AARRGGBB
AA = Graden av genomskinlighet. FF=helt opak, 00=helt genomskinlig
RR = Röd, FF=max röd, 00=inget rött
GG = Grön, FF=max grön, 00=inget grön
BB = Blå, FF=max blå, 00=inget blå

Bakgrund
 

#00FFFFFF

Text
 

#000000

Bokningsbar
 

#80F0F0F5

Möjlighet att boka reservplats
 

#80FFFFCC

Ej bokbar
 

#80F0DDDD

Bokad
 

#8080FF80

Reservplats bokad
 

#80FFFF80

Inställt
 

#80FFDDDD

Appstore och Google Play

Apparna presenterar i Apples Appstore och Google Play, där visas ikonen samt en text som beskriver vad appen gör. Här kan ni själva välja text, håll den generell eftersom ni själva inte kan ändra i texten utan att kontakta BRP. Information om öppettider skrivs med fördel på appens infosida, som redigeras i BRP. BRP gör skärmdumpar och publicerar dessa samt appen i Appstore och på Google Play.
BRP föreslår nedanstående text:

Med denna app kan du enkelt boka dig på pass hos FÖRETAGET.

Du kan:
- Boka pass
- Avboka pass
- Ställa dig i kö för reservplats
- Se dina bokade pass
- Få dina bokningar inlagda i kalendern

I appen loggar du in med samma användarnamn och lösenord som i vår internetbokning. 

Att skicka till BRP

För att göra en anpassning behöver BRP följande:

 • Ett namn på appen
 • En kvadratisk programikon i PNG-format 1024 x1024 px. BRP gör om bilderna till rätt storlekar. Tänk på att inte göra bilden för detaljrik då programikonen är väldigt liten.
 • En bakgrundsbild som visas i appen
 • Texter till Appstore och Google Play, se ovan
  För större grafisk kontroll har ni möjlighet att skicka bilder i exakta format se respektive rubrik nedan:
  Anpassning iPhone
  Anpassning Android
 • No labels