Child pages
 • Förenklade kundrutiner
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 15 Next »

Förenklade kundrutiner är samling BRP Online funktioner där tanken är att man på ett enkelt och snabbt sätt ska kunna utföra de vanligaste rutiner på en träningsanläggning.

Innehållsförteckning

Begrepp

Här förklaras de begrepp som är nödvändiga att känna till för att få en förståelse hur de förenklade kundrutinerna är konfigurerade och fungerar.

Kundtyp

Förenklande kundrutiner bygger på följande tre generalla fördefinerade kundtyper: ordinarie, student och pensionär som styr vilka typer av abonnemang

och tilläggsprodukter som kunder har möjlighet att teckna samt under lång tid kunden är berättigad att få priser som är associerade till respektive kundtyp.

Varje kund måste kunna legitimera sig med godkända svenska eller utländska identitetshandlingar. Om kunder uppvisar en utländsk identitetshandling måste den också kunna uppvisa intyg på att personen är bosatt i Sverige.

Följande intyg på bosättning i  Sverige godkänns: arbetsintyg, hyreskontrakt, UT-kort eller LMA kort

Ordinarie

En vanlig kund som måste intyga sig genom antigen giltiga svenska eller utländska identitetshandlingar uppfylla minsta ålder kravet om den är påslagen.

Student

Kund som studerar och kan intyga sin skolgång genom giltigt Mecenatkort eller Studentkort

Pensionär

Följande typer av pensionär förekommer:

  • Ålderspensionär
   Personen måste ha uppfyllt 65 år för att identifiera sig med som den här kundtypen
  • Tidsbegränsad pensionär
  • Obegränsad pensionär

 

Organisationskund

Huvudabonnemang

Huvudabonnemang benämns det vanliga träningsabonnemanget som kunden väljer att teckna. Det kan vara både att autogiro abonnemang eller ett kontantabonnemang.

Tilläggsprodukt

Tilläggsprodukt kallas produkter är associerade med ett huvudabonnemang. Det kan frivilliga produkter som varor eller abonnemang (tex. handduksabonnemang eller olyckfallsförsäkring)

men också obligatoriska produkter som till exempel administrationsavgifter. 

Konfiguration

Kundtyp och prislista

Kundtyperna: ordinarie, student och pensionär är fördefinerade kundtyper i BRP som blir synliga och valbara i de förenklade kundrutinerna genom att man första skapar eller återanvänder befintlig BRP prislista

och sedan associerar den prislista till en inställningen för respektive kundtyp genom Inställningar > "Inställningar - Kundrutiner > Ordinarieprislista, Studentprislista och Pensionärsprislista." 

Registrera en ny kund

Nödvändig konfiguration

 1. Börja alltid med att söka kund för att kontrollera att kund inte redan är registrerad i BRP

Personregistrering

Uthämtning av köp online

Teckna abonnemang

Hantering av organisationskunder i BRP online

Överlåta abonnemang

 • No labels