Child pages
 • Förenklade kundrutiner
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

Förenklade kundrutiner är samling BRP Online funktioner där tanken är att man på ett enkelt och snabbt sätt ska kunna utföra de vanligaste rutiner på en träningsanläggning.

Begrepp

Här förklaras de begrepp som är nödvändiga att känna till för att få en förståelse hur de förenklade kundrutinerna är konfigurerade och fungerar.

Kundtyp

Förenklande kundrutiner bygger på följande tre generalla fördefinerade kundtyper

  • Ordinarie
  • Student
  • Pensionär
  • Organisationskund

... som styr vilka typer av abonnemang och tilläggsprodukter som kunder har möjlighet att teckna samt under lång tid kunden är berättigad att få priser som är associerade till respektive kundtyp

Huvudabonnemang

Huvudabonnemang benämns det vanliga träningsabonnemanget som kunden väljer att teckna. Det kan vara både att autogiro abonnemang eller ett kontantabonnemang.

Tilläggsprodukt

Tilläggsprodukt kallas produkter är associerade med ett huvudabonnemang. Det kan frivilliga produkter som varor eller abonnemang (tex. handduksabonnemang eller olyckfallsförsäkring)

men också obligatoriska produkter som till exempel administrationsavgifter. 

Registrera en ny kund

Nödvändig konfiguration

 1. Börja alltid med att söka kund för att kontrollera att kund inte redan är registrerad i BRP

Personregistrering

Uthämtning av köp online

Teckna abonnemang

Hantering av organisationskunder i BRP online

Överlåta abonnemang

 • No labels