Child pages
 • Dokumentation
78 more child pages
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 128 Next »

Denna manual är under uppbyggnad. Saknar du någonting här kanske du kan hitta informationen i vår gamla manual.

Att komma igång med BRP

Ordlista
Driftsättning av autogiro
Förberedelser av Strålfors betalkortslösning
Debitech
Checklistor
Utbildningsplan
Nyheter
Snabbtangenter

Kundhantering

Kontaktregister > Personer
Kontaktregister > Organisationer

BRPs kontaktregister består av ett personregister och ett organisationsregister. Registret innehåller främst kunder, men även personer och organisationer som ni har kontakt med av andra anledningar, exempelvis personal, leverantörer och er egen organisation. Informationen om en person finns samlad på vad vi kallar ett personkort. Motsvarande finns även organisationskort. Dessa kontaktkort kan anpassas så att information som är relevant för er verksamhet efterfrågas när en ny kund registreras.

För att hitta information i kontaktregistret, använd en av de flera sökfuntionerna

Personal som ska ha tillgång till BRP tilldelas en roll på personkortets personalflik. Denna roll bestämmer vad personalen får och inte får göra i BRP. Läs mer på Personal och roller

Om ni vill föra in kunder i BRP från ett annat system eller tvärtom kan ni göra detta genom en import eller export.

Genom att skapa marknadsaktiviteter kan ni spara information över de kontakter ni har med kunderna, samt delegera framtida kontakter.

Egendefinierade fält

Att lägga till resurser och vyer

För att ni ska kunna sälja era tjänster krävs lediga resurser. De vanligaste resurserna är lokaler och personal, men det kan också handla om olika typer av utrustning, som ett solarie eller en projektor.
Exempel: För att tjänsten massage ska kunna säljas krävs en ledig lokal och en ledig personal.

 1. Skapa schemanför resurser som finns tillgänglig under regelbundna tider, som lokaler och utrustning.
 2. Lägg till resurstyperför de resurser ni använder
 3. Skapa kapacitetstyper för de resurser som kan användas till flera samtidiga tjänstebokningar (exempelvis sovsalar som kan användas av flera personer)
 4. Skapa kompetensgrupper för att koppla en viss roll till flera tjänster (exempelvis om alla i personalen som tillhör kompetensgruppen massör kan utföra ett flertal massagetjänster)
 5. Lägg till resurser
 6. Skapa vyer för att visa när resurserna är tillgängliga för bokning

Du har nu ett antal vyer som visar när dina resurser kan bokas. Den vita färgen visar att resursen är schemalagd. Om du valt att inte koppla en resurs till ett schema kan du istället använda dig av arbetspass. Denna metod är ofta mer lämplig för personal.

Att skapa produkter

Innan du skapar din första produkt måste du lägga till 

 • Produktgrupper, som delar in dina produkter i grupper vilket används i statistiken samt avgör hur produkter visas i kassan
 • Avdelningar inom verksamheten som ska informeras om bokningar och försäljning
 • Prislistor låter dig skapa avtalspriser och rabatterade priser till utvalda kunder

Produkter skapas under Produkter > Produkter. För samtliga pridukter finns följande inställningar:

 • Avdelningar; anger på vilka planeringslistor försäljning av denna produkt ska visas
 • Produktgrupp; styr var produkten visas i kassamenyn, i produktmenyn i internetbokningen och statistiken
 • Konto; anger vilket av de konton som ingår i kontoplanen som intäkter från försäljning ska gå till
 • Momsgrupp
 • Pris
 • Visa i kassamenyn
  Basuppgiftsfliken visas för produkter av alla typer. En del fält kan vara inaktiverade för vissa produkttyper. Beroende på vilken produkttyp du valt aktiveras vissa av de andra flikarna i produktkortet. Dessa innehåller information som är tillämpbar för just denna typ av produkt.
  Följ länkarna nedan för att läsa mer om de olika produktgrupperna:
  Varuprodukt
  Lagervaruprodukt
  Lager
  Tjänsteprodukt
  Paketprodukt
  Arrangemangsprodukt
  Arrangemangslistan
  Gruppaktivitetsprodukt
  Entréprodukt
  Värdekortsprodukt
  Abonnemangsprodukt

Bokning

Bokningsvyn visar när de resurser som ingår i den valda vyn är schemalagda, när de är bokade och vilka tider som fortfarande är tillgängliga för bokning (vit markerad med vit färg). Till höger i bilden kan du se beställningspanelen. När en första bokning gjorts öppnas den för att du ska kunna se vad kunden beställt. Du kan lägga till fler produkter för att sedan stänga beställningen (låta den vänta på fler tillägg), fakturera eller betala den i kassan.

Välj bland de resursvyer du skapat genom att trycka på siffertangenterna från ett och uppåt. Vill du se samtliga resurser som ingår i vyn, kryssa för "Alla". Detta läge kan vara bra vid schemaläggning. Annars visas endast resurser som redan är schemalagda och tillgängliga för bokning.
 
Du kan välja bland följande layouts:

 • Dag; visar resurserna under vald dag
 • Vecka, resurs; visar vald resurs under en vecka
 • Vecka; visar resurserna under en vecka
 • Månad; visar resurserna under en månsd
  Du kan hoppa mellan de fyra lägena med 'L' på tangentbordet.

Om du bara vill se resurser som kan erbjuda en viss tjänst kan du välja denna under "Alla".

 • För att boka en tjänst, markera starttiden på en resurs som tjänsten utnyttjar och tryck B.
 •  
 • För att lägga varor till en bokning tryck 'V'. För att lägga till varupaket, tryck Shift-V. I dialogen som följer kan du välja vara, antal och eventuell resurskoppling (exempelvis den lokal där kaffet ska serveras). Om beställningen innehåller ett paket kan du välja att markera varan som en del av detta paket. Varans pris sätt då till noll kronor så att paketpriset inte påverkas.
 • Paketbokning
  När en tjänstebokning, varubokning eller en paketbokning görs söks först kunden upp. Därefter skapas en beställning som visas till höger i programfönstret. Alla bokningar som görs hamnar nu på samma beställning fram till att den stängs.
  Möblering

Fakturering

Fakturering
Attestering

Abonnemang

Ett abonnemang kan vara tidsbundet eller löpande.

Om ett abonnemang kräver ett autogiromedgivande öppnas medgivandedialogen automatiskt när ett sådant abonnemang säljs i kassan. Medgivandet kan också skapas manuellt från kundkortet.

Försäljning av abonnemang

Vanliga frågor
Att sälja ett abonnemang
Frysning av abonnemang
Byte av abonnemang
Debitering av abonnemang

Kontrakt

Ett kontraktär ett avtal för bokning av tjänster under en tidsperiod.  

Gruppaktiviteter

Planera in en gruppaktivitet
Hantera deltagare på gruppaktivitet

Arrangemang

Planera in ett arrangemang från en befintlig arrangemangsprodukt
Boka in deltagare på arrangemang
Arrangemangsbokning via internet

Entré 

En entré ger köparen en rättighet under en bestämd tid. Köparen av en entré till en träningsanläggning kan exempelvis få rättigheten att passera in, boka upp sig på gruppaktiviteter och använda gymmet.

Värdekort 

Ett värdekort berättigar till köp för ett visst värde eller av ett antal produkter av en viss typ. Efter ett köp av ett värdekort slutförts visas information om kortet. Då finns möjlighet att ange vem som ska få nyttja kortet, giltighetstid och värdekortsnummer.  Värdekortsnumret vill man i regel ändra om man säljer värdekort med förtryckta nummer.Presentkort

Presentkort / tillgodohavande
Klippkort
Klippkort med entréer
Klippkort för efterfakturering av organisation

Ekonomi

Kontoplan 

Dimensioner 

Betalsätt
Observera att betalsätten Kort och Kontant är reserverade. Du kan ändra konto på dessa men kopplingen från kassan är fast, så döp exempelvis inte om betalsättet Kort till Faktura.

Autogiro
Periodisering av abonnemang

Konteringsexempel

Export av fakturaunderlag
Export av verifikat som SIE-filer

Fakturajournaler och inbetalningsjournaler

Export av verifikat (SIE)

Statistik

Besök, Inpasseringar per person

Beläggningsgrad
Beläggningsgrad per veckodag
Försäljningsprognos
Marknadsaktiviteter
Start / Slut
Åldersfördelning
Åldersfördelning bidrag
Besök
Försäljning per organisation
Försäljning per person
Försäljning per produkt
Försäljning per produktgrupp
Abonnemang
Gruppaktiviteter
Tjäntebokningar per bokare
Tjänstebokningar per resurs
Bokningstilfällen per veckodag
Avbokningar per resurs

Planeringslistor

Bokning > Planeringslistor

En planeringslista visar bokningar under ett tidsperiod. Du kan välja att filtrera bokningarna efter resurs för att skapa ett schema för en anställd eller för en lokal, eller på avdelning. Normalt visas alla bokningar kronologiskt, men du kan också välja att gruppera bokningar som tillhör samma beställning.

Endast bokningar som hör till den aktuella affärsenheten visas.

Kassa

Kassa
Återköp
Kundkonto
Betala faktura i kassan
Betalkortsköp
Kasssaremsa, kvittokopia och återköp från kassaremsa
Kassarapporter 

Inpassering

Inpasseringsfönstret visas genom att du trycker F4 på tangentbordet. 

Inpassering

Rapportmallar

Inställning av rapportmallar

Internetbokning 

Inställning av internetbokning beskriver hur du kan påverka vad kunden kan göra genom internetbokningen.
Anpassning av internetbokningens färger och layout

SMS

Om du har en SMS-leverantör kan du skicka SMS direkt till en kund från kundkortet, till flera kunder från en personlista, eller som en automatisk påminnelse innan en tjänst eller gruppaktivitet ska börja. Läs mer på SMS.

Inställningar 

  Observera att inställningarna gäller för samtliga användare av systemet.

 • Basuppgifter
  • Visa beställningspanel efter bokning - Låter bokaren fortsätta bokning på aktuell beställning fram till att den stängs.
  •  
 • Färger
 • Ekonomi
 • Installation
 • Internet

Installation

Kringutrustning

Övrigt

Schema på internet
Lösa frågor

 • No labels