Child pages
 • Månadslön + bokningar, närvaro från arbetspass
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Current »

Förberedelser

 1. Lägg in arbetspass i BRP för den anställde.
 2. Lägg in ledighet / planerad frånvaro med tjänster avsedda för detta.
 3. För bokningar som ska vara lönegrundande och räknas som närvaro i flexberäkningen.(t.ex. övertid) 
  1. bokningen måste ligga på ett arbetspass.
  2. den anställde ska vara instämplad under tiden för bokningen (kan korrigeras manuellt i efterhand).
 4. För bokningar som ska vara lönegrundande men ej räknas med i flexberäkningen.
  1. bokningen måste ligga utanför ett arbetspass (bokas in med Shift-B).
  2. den anställde bör ej instämplad under tiden för bokningen (kan korrigeras manuellt i efterhand).

Under månaden

Justera arbetad tid

Kontrollera flextid

Kontrollera bokningar

Ledighet och frånvaro

Vid månadsslut

Lås månad

 • No labels