Child pages
  • Månadslön + bokningar, närvaro från arbetspass
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Förberedelser

  1. Lägg in arbetspass i BRP för den anställde.
  2. Lägg in ledighet / planerad frånvaro med tjänster avsedda för detta.
  3. För bokningar som ska vara lönegrundande och räknas som närvaro i flexberäkningen.(t.ex. övertid) 
    1. bokningen måste ligga på ett arbetspass.
  4. För bokningar som ska vara lönegrundande men ej räknas med i flexberäkningen.
    1. bokningen måste ligga utanför ett arbetspass (bokas in med Shift-B).


Under månaden

Justera arbetad tid

För att uppdatera arbetad tid bör en anställd med rättighet att ändra arbetspass uppdatera arbetspasset I BRP. Vid tillägg så kan dock den anställde manuellt lägga till närvaro enligt Justera arbetad tid.

Kontrollera flextid

Kontrollera bokningar

Ledighet och frånvaro

Vid månadsslut

Lås månad

  • No labels