Child pages
  • Månadslön, närvaro från tidstämpling
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 20 Next »

Förberedelser

  1. Lägg in arbetspass i BRP för fast anställda och anställd på arbetspass
  2. Lägg in ledighet / planerad frånvaro med tjänster avsedda för detta

Under månaden

Stämpla in/ut

Justera arbetad tid

Kontrollera flextid

Ledighet och frånvaro

Vid månadsslut

Lås månad

  • No labels