Child pages
  • Egendefinierade fält
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kontaktregister > Inställningar > Egendefinierade fält

Om ni har behov av att registrera information om kunden som inte passar in i fälten på kundkortet har ni möjlighet att skapa egendefinierade fält för personer, organisationer och abonnemang. Denna funktionalitet kan endast nås om man har systemrättigheten Inställningar.

De egna fälten gäller för hela organisationen, d.v.s. alla era anläggningar. Detta är viktigt att tänka på om ni väljer att definiera fält som obligatoriska. Kontrollera därför alltid vilka anläggningar som berörs genom att gå till Kontaktregister > Anläggningar.

Förklaring till uppgifter för "Egendefinierade fält"

Namn:

Ange vad fältet ska heta. Det är detta namn som kommer att visas framför inmatningsfältet.

Parameternamn i API:

Vid användning av BRP:s API så väljs ett parameternamn för att referera till detta fält. Parameternamnet ska alltid börja med field_ och kan innehålla bokstäver, siffror och understreck, t.ex. field_skostorlek

Stöds för närvarande ej för egendefinierade fält på abonnemang.

Typ:

Se "Typer av fält" nedan.

Används på person:

Markera fältet om det egendefinierade fältet ska visas på personkortet.

Används på organisation:

Markera fältet om det egendefinierade fältet ska visas på organisationskortet.

Används på abonnemang:

Markera fältet om det egendefinierade fältet ska visas på abonnemang.

Obligatorisk:

Om det egendefinierade fältet måste fyllas i med ett värde, ska fältet "Obligatorisk" markeras.

Använd vid registrering på Internet:

  • "Inaktiv" betyder att fältet inte visas på Internet
  • "Visa" medför att fältet endast används vid internetregistrering på Internet
  • "Visa/ändra" visar fältet vid internetregistrering på Internet samt tillåter även att kunderna ändrar innehållet i efterhand

Stöds ej för egendefinierade fält på abonnemang.

Visa i inpasseringsdialogen:

Markera detta fält om det egendefinierade fältet kommmer att visas i inpasseringsdialogen. (Kontaktregister > Inpasseringsfönster alternativt "F4")

Stöds ej för egendefinierade fält på abonnemang.

Sorteringsindex:

Vilken ordning fälten ska visas på fliken "Egna" på kund- och organisationskortet samt vid registrering på nätet. De med lägst siffra visas högst upp.

Hjälptext langtag:

Anger den språktag som hjälptexten för detta egendefinierade fält ligger.

Listval:

Om någon av typerna "Lista" eller "Flervalslista" tidigare angetts ska innehållet i listorna anges här. Klicka på ikonen "Papper/snöflinga" för att lägga till nya listval och ikonen "Papper/penna" för att ändra på ett listval eller ikonen "Soptunna" för att ta bort ett registrerat listval.

Typer av fält:

Text

Textfält på en rad

Tal

Inmatningsfält för ett tal

Datum

Inmatningsfält för datum

Lista

En lista där endast ett alternativ kan väljas

Ja / Nej

Kryssruta

Flervalslista

En lista där flera av alternativen kan markeras

Textarea

Textruta för inmatning av längre text

De egendefinierade fälten visas under fliken "Egna" på personkorten/organisationskorten.

  • No labels