Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

  1. Personal > Tidrapport
  2. Välj datum med pilarna eller datumväljaren

Alternativ A.

  1. Klicka "Ändra"
  2. Ändra/justera tiderna i inmatningsfälten
  3. Klicka "Spara"

Alternativ B. 

  1. Klicka "Ta bort"
  • No labels