Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Stämpla in/ut med stämpelklocka 

  1. Håll ditt kort mot läsaren
  2. Välj "In" eller "Ut"

 Stämpla in/ut i BRP Online

  1. I översta högra hörnet finns en symbol brevid namnet som berättar om man är instämplad eller ej
  2. Klicka för att öppna menyn
  3. a. Är man instämplad visas menyvalet "Stämpla ut"
    b. Är man inte instämplad visas menyvalet "Stämpla in"
  • No labels