Child pages
  • Återköpa del av abonnemang
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Om en kund köpt ett abonnemang, använt en del av tiden och sedan av särskilda skäl tillåts få pengarna tillbaka för återstående tid rekommenderas följande:
  1. Notera startdatum och "debiterat t.o.m" för abonnemanget.
  2. Gå till kassan
  3. Sök upp personen
  4. Köp ett nytt abonnemang med samma typ. BRP kommer att föreslå att abonnemanget börjar efter det kunden redan har, men välj "Nej" och sätt istället startdatumet till startdatumet för befintligt abonnemang och bindningstiden till det datum kunden ska betala. Välj att fortsätta trots att kunden redan har ett abonnemang av samma typ.
  5. I nästa steg debiteras abonnemanget till det datum du valde som bindningstid.
  6. Kostnaden för abonnemanget ligger nu till vänster i kassan.
  7. Återköp abonnemangsdebiteringen för det tidigare abonnemanget från fliken "Tidigare köp".
  8. Du har nu en abonnemangsdebitering och ett återköp i kassan. Betala ut differensen.

 

  • No labels