Child pages
 • Ledighet och frånvaro
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lägg in planerad ledighet/frånvaro i BRP

 1. Logga in i BRP
 2. Välj rätt datum i datumväljaren upp till höger
 3. Hitta din resurs-kolumn
 4. Avboka eventuella bokningar
 5. Markera hela arbetspasset och klicka "Boka"
 6. Sök upp och välj dig själv i personlistan
 7. Välj tjänst, t.ex. Semester eller VAB
 8. Klicka "Nästa"
 9. Klicka "Slutför"

Rapportera in oplanerad frånvaro

 1. Välj datum i datumväljaren
 2. Hitta din resurskolumn
 3. Högerklicka i kolumnen och välj "Boka heldagsfrånvaro" 
 4. Välj tjänst, t.ex. Sjuk och klicka "OK" 
 5. Hantera eventuella dubbelbokningar. Vid behov kan vikariehantering användas för att finna en ersättare.

Lägg in planerad ledighet/frånvaro i BRP Online (endast möjligt om er organisation tillåter detta)

Obs: Notera att frånvaro (Semester, Sjuk, VAB) osv som läggs in via BRP Online inte kommer att synas i BRP. Det kommer alltså fortfarande se ut som du är bokningsbar i BRP. 

 1. Personal > Tidrapportering
 2. Fyll i korrekta tider
 3. Välj en frånvarotyp under Beskrivning
 4. "Spara"


 • No labels