Child pages
  • Lägg till attestant
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lägg till persongruppen på attesteraren

  1. Sök upp attestanten
  2. Fliken "Personal"
  3. "Persongrupper för attestering av tidsrapport" klicka på "Papper/penna", Skulle den vara inaktiverad så har den inloggade personen inte användarrättigheten "Personaladministration" eller att inställningen "Använd tidrapportering" inte är påslagen, kontakta BRP:s support för att aktivera detta.

Koppla attestanten till alla anläggningar där det finns anställda som ska attesteras

  1. Sök upp attestanten
  2. Fliken "Personal"
  3. "Anläggningar", klicka på "Papper/penna"
  • No labels