Child pages
  • Benify/Wellnet/Actiway/Söderberg & Partners
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 42 Next »

Flexpay/Wellnet

Flexpay och Wellnet är företag som hanterar personalförmåner åt andra arbetsgivare, se http://www.flexpay.se eller http://www.wellnet.se.

Integrationen med BRP innebär att Flexpay/Wellnet (nedan kallat Företaget) publicerar abonnemangsprodukter som kunden kan köpa via dem. 

Exempel på vanligt flöde:

  1. Kund vars arbetsgivare anlitar Företaget väljer att köpa en produkt i Företagets portal
  2. Företaget anropar BRP via en webservice
  3. BRP skapar en beställning och en faktura för kunden och returnerar Företaget belopp och OCR-nummer
  4. BRP kan e-posta en orderbekräftelse till kunden
  5. Kunden går till anläggningen och hämtar ut medlemskort
  6. Företaget betalar fakturan med OCR-nummer som referens
  7. BRP registrerar inbetalningen på samma sätt som vanliga fakturainbetalningar

Företaget behöver av Leverantören:

En lista med produkter som ska vara tillgängliga. Produkterna är klippkort och abonnemang som inte kräver AG

   Listan innehåller produktnummer, pris och på vilka anläggningar som de är möjliga att köpa

En lista med anläggnings ID:n

En API-nyckel av typen partner, kontakta BRP support för detta.

 

 

  • No labels