Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Förberedelser

Inga förberedelser behöver göras

Under månaden

Justera arbetad tid

Kontrollera flextid

Kontrollera bokningar

Ledighet och frånvaro

Vid månadsslut

Lås månad

  • No labels