Child pages
  • Förbereda, rapportera och låsa tid
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Flöden för olika anställningsformer

 

Det finns två typer av registrerade tider som visas i BRP Online:

  1. Tid från tjänstebokning eller gruppaktivitetsbokning i BRPs klassiska klient. Denna visas i BRP Online, men kan endast ändras i den klassiska klienten.
  2. Tid som registrerats manuellt i BRP Online. Denna kan bara hanteras i BRP Online.

 

För anställda med timlön är planerad tid = summan av arbetspassen.

För anställda med månadslön är arbetad tid = summan av instämplingarna.

För anställda med timlön är arbetad tid = arbetspass + bokningar (överlappande tid räknas bara en gång)

 

Månadslön, närvaro från tidstämpling

Månadslön + bokningar, närvaro från tidstämpling

Månadslön + bokningar, närvaro från arbetspass

Månadslön, närvaro från bokningar

Timlön, bokningar 

Timlön, arbetspass + bokningar

  • No labels