Child pages
  • Anställningsformer
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tidapporteringen hanterar följande anställningsformer:

  • Månadslön med eller utan flextid. Närvaro kan tas från stämpelklocka, arbetspass eller bokningar.
  • Flextid beräknas på arbetad tid - låst tid, där arbetad tid antingen tas från stämpelklocka eller aktuella arbetspass, beroende på anställningsform.
  • Månadslön med tillägg för bokade aktiviteter. Förpliktelser i anställningen, t.ex. att det ingår fem stycken instruktörspass, håller BRP inte reda på utan måste hanteras av attestanten.
  • Timlön baserad på arbetspass
  • Provisionslön baserad på bokade aktiviteter

  • No labels