Child pages
  • Driftsättning tidrapportering
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Förutsättningar

Något av följande lönesystem: 

  • Agresso
  • Visma 9.5
  • Hoogia
  • BRP Standard (anpassar sig efter BRPs export

Att någon av anställningsformerna på sidan anställningsformer övernsstämmer med kundens verksamhet. 


Inställningar
För att aktivera tidrapportering krävs inställningar i BRP. Detta görs av BRPs tekniker efter beställning.

Filformat för export till löneprogram

 BRP stödjer för närvarande export till Visma 300/600, Visma 9.5, Agresso, Hogia Lön Plus Stamina och Visma DataLøn. För inställningar angående filformat för export till löneprogram, kontakta BRP support. Vid behov kan BRP mot offert ta fram exportformat för andra system.


  • No labels