Child pages
 • Driftsättning tidrapportering
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Förutsättningar

Något av följande lönesystem: 

 • Agresso
 • Visma 9.5
 • Hoogia
 • BRP Standard (anpassar sig efter BRPs export

Att någon av anställningsformerna på sidan anställningsformer övernsstämmer med kundens verksamhet. 

 

Inställningar

  

För att aktivera tidrapportering krävs inställningar i BRP. Detta görs av BRPs tekniker efter beställning.

Filformat för export till löneprogram

 BRP stödjer för närvarande export till Visma 300/600/9.5, Hogia Lön Plus och Agresso. För inställningar angående filformat för export till löneprogram, kontakta BRP support. Vid behov kan BRP mot offert ta fram exportformat för andra system.

Skapa tidkod

 1. Ekonomi > Lön > Tidkod
 2. Klicka "Ny"

Tillåt manuella poster: Anger om man ska kunna lägga till tidrader med aktuell tidkod manuellt via BRP Online.

Rapportera in antalet tillfällen istället för tid: Exporteras till lönesystem som antal tillfällen istället för tid. Lämpligt t.ex. när instruktörer får betalt för en timme även om gruppaktiviteten är 55 minuter.

Exkludera för personer med månadslön: Exempelvis för gruppträning. Bokningen är lönegrundande för instruktörer med timlön, men exporteras inte för personal med månadslön.

Skapa en tidkod för "Instämplad närvaro". Denna ska ha egeskapen "Tillåt manuella poster".

Skapa en tidkod för "Tidkod för närvaro från arbetspass"

"Använd tidkodsmodifikation": om denna är ikryssad så används fältet tidkodsmodifikation från personkortet som prefix till numret för denna tidkod (Exempel tidkod 202. Om personen har tidkodsmodifiation 5 så blir tidkoden som exporteras 5202).

Om problem med att ändringen inte slår igenom efter ändringar: läs in ändringarna i BRP Online genom att navigerar till http:///url-till-brponline/about.gsp

 

Tidkoder i BRP behöver överensstämma med ert lönesystem. Det nummer ni anger på tidkoderna i BRP måste återfinnas med samma nummer på motsvarande tidkod/löneart/avvikelseart i ert lönesystem.
Exakt hur detta ser ut beror på vilket lönesystemet som används. Vid frågor ber vi er att kontakta leverantören av ert lönesystem.

Konfigurera produkter (gruppaktiviteter och tjänster) med rätt tidkod

 1. Produkter > Produkter
 2. Sök upp produkt
 3. Välj tidkod på basuppgiftsfliken
 • Tjänster för frånvaro (VAB, semester, sjukdom etc) - dessa ska ej vara debiterbara.
 • Lönegrundande tjänster
 • Lönegrundande gruppaktiviteter

Ändra tidkod på en produkt

Ändrar man tidkod på en produkt så kommer det att slå igenom på alla tidrader som inte är låsta/attesterade/exportade. Detta innebär att man behöver se till att alla månader som ska ha den tidigare tidkoden måste vara låst innan man gör ändringen.

Skapa persongrupp för attestering

 1. Kontaktregister > Inställningar > Persongrupper
 2. Klicka "Ny"
 3. Ange namn och välj anläggningen "Central" så att persongruppen blir tillgänglig på alla anläggningar

 • No labels