Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Retrieve NoShows

Retrieves noshows for a specified person. A noshow is created when a person does not show up for booking. see Dropin and removal of noshows and Manage noshows

For removing noshows see Adding a release suspension product

Request

HTTP GET to /noshows

Parameters

Name

Required

Value

Description

Date type

Default

personid

No

personid=8

The selected person to retrieve noshows for. Specific for API level 3, other levels will only retrieve noshows for the logged on user.

ID

 

businessunitid

No

businessunitid=4

Only retrieves noshows for specified business unit/facility

ID

 

startdate

No

startdate=2014-01-28

Interval start date for displayed noshows.

Date

 

enddateNoenddate=2014-12-31Interval end date for displayed noshowsDate 
statusNostatus=ACTIVE,PAIDOnly list noshows with specified status.See status below 

Example:

APIURL/noshows.xml?apikey=338934897438&startdate=2013-01-01&status=PAID

Response

Tag

Data type

Example

Description

noshows

 

<noshows>

root-tag that encloses noshows

noshow

 

<noshow>

Encloses a noshow

id

ID

<id>294</id>

ID for noshow object

timepoint

Time

<timepoint>
<timestamp>1255975020</timestamp>
<datetime>2009-10-19 19:57</datetime>
<date>2009-10-19</date>
<time>19:57</time>
</timepoint>

Start time for the booking the customer missed

status

Text

<status>OLD</status>

The current status of the no-show object

person

 

<person>
<id>2</id>
<name>Jane Doe</name>
</person>

ID and name of the personal linked to the no-show object

businessunit

 

<businessunit>
<id>1</id>
<name>Main Street</name>
</businessunit>

ID and name of the business unit/faciltiy linked to the no-show object.

product

 

<product>
<id>3</id>
<name>Zumba</name>
</product>

ID and name of the product linked to the no-show object.

bookingid

ID

<bookingid>34</bookingid>

ID for the booking linked to the no-show object. Either a class (group activitity) or a service booking.

<noshows>
 <noshow>
  <id>294</id>
  <timepoint>
   <timestamp>1255975020</timestamp>
   <datetime>2009-10-19 19:57</datetime>
   <date>2009-10-19</date>
   <time>19:57</time>
  </timepoint>
  <status>OLD</status>
  <person>
   <id>2</id>
   <name>Jane Doe</name>
  </person>
  <businessunit>
   <id>1</id>
   <name>Main Street</name>
  </businessunit>
  <product>
   <id>3</id>
   <name>Zumba</name>
  </product>
  <bookingid>1</bookingid>
 </noshow>
</noshows>

Status

Namn

Värde

NOT_PROCESSED

Har ännu inte bearbetats. Vid bearbetnings stängs kunden av eller varnas beroende på inställningarna. Normalt skapas NoShow vid släpp av platser innan bokningens start och bearbetas kommande natt.

ACTIVE

Aktiv noshow. Räknas med i antal missade aktiviteter.

PAIDDeltagaren har betalat avstängningsavgiften för denna noshow.
MANUALLY_INACTIVATEDDenna noshow har manuellt ignorerats och räknas därför inte.
ARRIVED_LATEDeltagaren ankom efter att noshows skapats. Räknas ej.
OLDÄldre än systeminställningen för "Avskrivningstid för noshows" som default är 365 dagar. 

 

 

 • No labels