Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

BRP Online är vår nya satsning på att göra BRP webbaserat. Nya funktioner vi utvecklar kommer att ligga i BRP Online.

I "vanliga" BRP fins en knapp i övre högra hörnet som leder till BRP Online, om den saknas kontakta BRP:s support så installerar vi det.

 

 

  • No labels