Child pages
  • Objektet fakturajournal
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Current »

Ekonomi > Fakturering > Fakturajournal

Skapad:

Visar vid vilket datum och klockslag som fakturajournalen skapades.

Nummer:

Anger vilket nummer som identifierar denna fakturajournal. Siffran är ett löpnummer ur en obruten stigande nummerserie som genereras av BRP.

Bolag:

Anger för vilket bolag fakturajournalen gäller.

Verifikat nr:

Siffran är ett löpnummer ur en obruten stigande nummerserie som genereras av BRP om BRP är konfigurerat för detta.

  • Konto: Kontonr som transaktionen bokförts på.
  • Debet
  • Kredit

Omslutning:

  • Summerat belopp av debet.
  • Summerat belopp av kredit.
  • No labels