Child pages
  • Objektet elektroniskt medgivande
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Current »

Ekonomi > Fakturering > Elektroniska medgivanden, välj "Ny"

Datum:

Datum medgivande registrerats hos BGC.

Betalarnummer:

Betalarnummer som kunden uppgett i sin internetbank. Kan ändras av er. Om BRP inte lyckas matcha E-Medgivandet mot ett medgivande som inväntas så kan ni skriva in betalarnummer här.

Personnummer:

Uppgift från BGC. Används av BRP för att matcha E-Medgivandet om inte betalarnummer ovan är korrekt inmatat.

BGC-ID:

Unikt ID från BGC. Endast för referens.

Namn:

Uppgift från BGC/bank.

Adress:

Uppgift från BGC/bank.

Meddelande:

Eventuellt meddelande som kunden uppgett i samband med ansökan om medgivande.

Avvisa:

Bocka i för att avvisa medgivandet vid nästa sändning av medgivandefil.

  • No labels